Wiliam, Steffan

Steffan Wiliam

 

Cyfeiriad: 

14 Friars Road

Ynys y Barri

Y Barri

CF62 5TR


  • 07597 526298

Plaid:

Plaid Cymru

 Plaid-Cymru Party of Wales logo

Swyddogaethau yn y Cyngor

  • Pwyllgor Craffu'r Amgylchedd ac Adfywio
  • Grŵp Ymgynghorol Arfordir Treftadaeth Morgannwg
  • Pwyllgor Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus 
  • Pwyllgor Trwyddedu Statudol 
  • Pwyllgor Ymddiriedolaeth
  • Pwyllgor Deddf Ystad yr Eglwys yng Nghymru

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2021 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 23 Mai 2022)

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2021Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 2 2 100%  
Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio) 3 3 100%  
Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus 2 1 50%  
Trwyddedu Statudol 1 1 100%  
Ymddiriedolaeth        
Deddf Ystad yr Eglwys yng Nghymru 1 1 100%  
Not a Member but Present
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod  Presennol
Cynllunio  1

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd mewn Blynyddoedd Trefol Blaenorol

 

Cofrestr Buddiant

 

Ward: Baruc