Wiliam, Steffan

Steffan Wiliam

 

Cyfeiriad: 

14 Friars Road

Ynys y Barri

Y Barri

CF62 5TR


  • 07720 063524

Plaid:

Plaid Cymru

 Plaid-Cymru Party of Wales logo

Swyddogaethau yn y Cyngor

  • Pwyllgor Craffu'r Amgylchedd ac Adfywio
  • Grŵp Ymgynghorol Arfordir Treftadaeth Morgannwg
  • Pwyllgor Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus (o 4 Rhagfyr 2019)
  • Pwyllgor Trwyddedu Statudol (o 4 Rhagfyr 2019)
  • Pwyllgor Ymddiriedolaeth
  • Pwyllgor Deddf Ystad yr Eglwys yng Nghymru

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 20 Mai 2019 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 6 Mai 2020)

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 20 Mai 2019Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 6 4 67% 2
Craffu'r Amgylchedd as Adfywio 8 7 88% 1
Ymddiriedolaeth        
Deddf Ystad yr Eglwys yng Nghymru 4 2 50% 1
Meetings
Penodwyd i'r canlynol YN YSTOD Y Flwyddyn Dinesig Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd ers eu penodi   Presennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Trwyddedu - Diogelwch Cyhoeddus (o 4 Rhagfyr 2019)  3 0 0% 2
Trwyddedu - Statudol (o 4 Rhagfyr 2019)         
Not a Member
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol
Cynllunio 1

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd mewn Blynyddoedd Trefol Blaenorol

 

Cofrestr Diddordebau

 

Ward: Baruc