Wiliam, Steffan

Steffan Wiliam

 

Cyfeiriad: 

14 Friars Road

Ynys y Barri

Y Barri

CF62 5TR


  • 07597 526298

Plaid:

Plaid Cymru

 Plaid-Cymru Party of Wales logo

Swyddogaethau yn y Cyngor

  • Pwyllgor Craffu'r Amgylchedd ac Adfywio
  • Grŵp Ymgynghorol Arfordir Treftadaeth Morgannwg
  • Pwyllgor Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus 
  • Pwyllgor Trwyddedu Statudol 
  • Pwyllgor Ymddiriedolaeth
  • Pwyllgor Deddf Ystad yr Eglwys yng Nghymru

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 14 Medi 2020 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2021)

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 14 Medi 2020Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 4 4 100%  
Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio) 7 6 86%  
Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus 3 3 100%  
Trwyddedu Statudol 1 1 100%  
Ymddiriedolaeth        
Deddf Ystad yr Eglwys yng Nghymru 2 1 50% 1

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd mewn Blynyddoedd Trefol Blaenorol

 

Cofrestr Diddordebau

 

Ward: Baruc