Cost of Living Support Icon

Hyrwyddwyr Aelodau

(fel y penodwyd yn y Cyfarfod Blynyddol 2022)

 

Member Champions

Hyrwyddwr Gwrthdlodi

Cynghorydd Julie Lynch-Wilson

Hyrwyddwr y Lluoedd Arfog

Cynghorydd Eddie Williams

Hyrwyddwr Bioamrywiaeth

Cynghorydd Naomi Marshallsea

Hyrwyddwr Gofalwyr

Cynghorydd Belinda Loveluck-Edwards

Hyrwyddwr Amrywiaeth

Cynghorydd Naomi Marshallsea

Hyrwyddwr Trais Domestig

Cynghorydd Julie Aviet

Hyrwyddwr Cydraddoldeb

Cynghorydd Catherine Iannucci

Hyrwyddwr LGBTQ+

Cynghorydd Catherine Iannucci

Hyrwyddwr Pobl Hŷn

Cynghorydd Belinda Loveluck-Edwards

Hyrwyddwr Diogelu

Aelod Cabinet Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

Hyrwyddwr Amser i Newid Cymru dod yn Bencampwr Lles Meddyliol

Cynghorydd Ian Buckley

Hyrwyddwr Cyn-filwyr

Cynghorydd Ian Buckley

Hyrwyddwr Ieuenctid

Cynghorydd Ewan Goodjohn

Hyrwyddwr Anabledd

Cynghorydd Howard Hamilton

Hyrwyddwr Newid Hinsawdd

Cynghorydd Carys Stallard

Hyrwyddwr Gwerth Cymdeithasol

Cynghorydd Jo Protheroe

Hyrwyddwr Craffu

Cadeirydd Cadeiryddion ac Is-grwpiau Craffu

Hyrwyddwr Datblygu

Aelodau Cadeirydd y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd