Cost of Living Support Icon

Hyrwyddwyr Aelodau

(fel y penodwyd yn y Cyfarfod Blynyddol 2024)

 

Member Champions

Hyrwyddwr Trechu Tlodi

Cynghorydd Susan Lloyd-Selby

Hyrwyddwr y Lluoedd Arfog

Cynghorydd Eddie Williams

Hyrwyddwr Bioamrywiaeth

Cynghorydd Naomi Marshallsea

Hyrwyddwr Gofalwyr

Cynghorydd Julie Lynch-Wilson

Hyrwyddwr Amrywiaeth

Cynghorydd Julie Aviet

Hyrwyddwr Cam-drin Domestig

Cynghorydd Wendy Gilligan

Hyrwyddwr Cydraddoldeb

Cynghorydd Belinda Loveluck-Edwards

Hyrwyddwr LGBTQ+

Cynghorydd Catherine Iannucci-Williams

Hyrwyddwr Pobl Hŷn

Cynghorydd Belinda Loveluck-Edwards

Hyrwyddwr Diogelu

Aelod Cabinet Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

Hyrwyddwr Lles Meddyliol

Cynghorydd Helen Payne

Hyrwyddwr Cyn-filwyr

Cynghorydd Ian Buckley

Hyrwyddwr Ieuenctid

Cynghorydd Ewan Goodjohn

Hyrwyddwr Anabledd

Cynghorydd Howard Hamilton

Hyrwyddwr Newid Hinsawdd

Cynghorydd Carys Stallard

Hyrwyddwr Gwerth Cymdeithasol

Cynghorydd Jo Protheroe

Hyrwyddwr Gwledig

Cynghorydd Jo Protheroe

Hyrwyddwr Craffu

Cadeirydd Cadeiryddion ac Is-grwpiau Craffu

Hyrwyddwr Datblygu

Aelodau Cadeirydd y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd