Driscoll, Vincent

Vincent P. Driscoll

 

Cyfeiriad: 

Sunnycroft Farm

Sunnycroft Lane

Dinas Powys

CF64 4QP

 

  • 07720 063552

Plaid:

Ceidwadwyr Cymru 

Conservatives-logo

 

Swyddogaethau yn y Cyngor

  • Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol

  • Pwyllgor Craffu'r Amgylchedd ac Adfywio

  • Grŵp Ymgynghorol Arfordir Treftadaeth Morgannwg

  • Pwyllgor Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus
  • Pwyllgor Trwyddedu Statudol
  • Pwyllgor Cynllunio
  • Is-bwyllgor Cynllunio (Hawliau Tramy Cyhoeddus)

 

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 14 Medi 2020 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2021)  

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 14 Medi 2020Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 5 5 100%  
Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol) 7 7 100%  
Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio) 8 8 100%  
Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus 4 4 100%  
Trwyddedu Statudol 1 1 100%  
Cynllunio 8 8 100%  
Not a Member but Present
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol 
Cabinet  1

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd mewn Blynyddoedd Trefol Blaenorol

 

 

Adroddiadau Blynyddol

Cofrestr Diddordebau

Ward: Dinas Powys