Driscoll, Vincent

Vincent P. Driscoll

 

Cyfeiriad: 

Sunnycroft Farm

Sunnycroft Lane

Dinas Powys

CF64 4QP

 

  • 07720 063552

Plaid:

Ceidwadwyr Cymru 

Conservatives-logo

 

Swyddogaethau yn y Cyngor

  • Pwyllgor Archwilio
  • Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol (Is-Gadeirydd)
  • Pwyllgor Craffu'r Amgylchedd ac Adfywio
  • Pwyllgor Cynllunio (Is-Gadeirydd)
  • Pwyllgor Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus (Gadeirydd)
  • Pwyllgor Trwyddedu Statudol (Gadeirydd)
  • Cydbwyllgor Gwasanaethau Rheoliddio a Rennir

Cynrychiolydd Cyngor ar Gyrff Allanol

  • Grwp Ymgynghorol Ynys Echni (Tan 1 Chwefror 2018 cynrychiolaeth o Gyngor Bro Morgannwg Nid oes angen mwyach ar y Cynghorydd)

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 9 Mai 2018 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2019)  

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar  9 Mai 2018Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 5 4 80% 1
Archwilio 5 3 60% 2
Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol) 7 7 100%  
Craffu (Yr Amgylchedd as Adfywio) 9 8 89% 1
Cynllunio 10 10 100%  
Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus  7 6 86% 1
Trwyddedu Statudol  2 2 100%  
Cydbwyllgor Gwasanaethau Rheoliddio a Rennir 4 3 75% 1
Not a Member
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod  Presennol 
Cabinet  3

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd mewn Blynyddoedd Trefol Blaenorol

 

 

 

Adroddiadau Blynyddol

Cofrestr Diddordebau

Ward: Dinas Powys