Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon

 Fisher, Robert

Robert Fisher

 

Cyfeiriad: 

c/o Cyngor Bro Morgannwg

Swyddfeydd Dinesig

Heol Holton

Barri

CF63 4RU


  • 07927 588958

Plaid:

Ceidwadwyr Cymru

 Conservatives-logo

Swyddogaethau yn y Cyngor

Grŵp Cynghori Arfordir Treftadaeth Morgannwg

Pwyllgor Craffu Byw’n Iach a Gofal Cymdeithasol

Pwyllgor Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus

Pwyllgor Trwyddedu Statudol

 

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2023 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2024)

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2023Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 1 1 100%  
Craffu (Bwy Yn Iach a Gofal Cymdeithasol) 1 1 100%  
Trwyddedu - Diogelwch Cyhoeddus 1 1 100%  
Trwyddedu - Statudol        

Cofrestr Buddiant

2022-23

Newid Buddiannau

2022-23

 

Bywgraffiad

 

Etholwyd y Cynghorydd Robert Fisher yn Gynghorydd Bro Morgannwg yn cynrychioli ward y Bont-faen ym mis Mai 2022.

 

Cafodd ei addysg yn Ysgol y Bont-faen cyn astudio yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru lle cyflawnodd Gyd-ddarlithyddiaeth yng Ngholeg Cerdd Llundain. Aeth ymlaen wedyn i gyflawni BA(Anrh) mewn Gwleidyddiaeth a hefyd mewn Ffotograffiaeth Ddogfennol o Brifysgol De Cymru.

 

Daw o deulu sy'n wleidyddol weithgar, gyda'i dad yn Gynghorydd Tref y Bont-faen, yn gyn-Faer Llanfleiddan ac yn Gynghorydd Cymuned Llanddunwyd.

 

Mae wedi teithio'n eang erioed, ac mae wedi byw mewn sawl gwlad wahanol gan gynnwys Denmarc, Canada ac Awstralia.  Mae'n gredwr cryf bod teithio yn cynnig persbectif gwerthfawr ar wlad a chymuned rhywun.

 

Mae ganddo ddiddordeb arbennig mewn niwroamrywiaeth, iechyd meddwl a digartrefedd, cefn gwlad Prydain, yr amgylchedd a'n treftadaeth genedlaethol. Mae hefyd yn gefnogwr brwd o'r celfyddydau, yn enwedig y theatr.  Ac yntau wedi’i eni a’i fagu yn y Bont-faen, mae'n teimlo'n angerddol am wasanaethu ei gymuned leol.

 

Mae ganddo docyn tymor gyda’r tîm hoci iâ Cardiff Devils.

Ward: y Bont Faen