Cost of Living Support Icon
Stallard,

Carys Stallard

 

Cyfeiriad: 

c/o Cyngor Bro Morgannwg

Swyddfeydd Dinesig

Heol Holton

Barri

CF63 4RU

  • 07873 496504

 

Plaid:

Llafur Cymru

 Labour-rose logo

Swyddogeathau yn y Cyngor

Grŵp Cynghori Arfordir Treftadaeth Morgannwg (Cadeirydd)

Pwyllgor Craffu Byw’n Iach a Gofal  Cymdeithasol

Pwyllgor Cynllunio

Cyrff Allanol 

Cyd Bwyllgor Amlosgfa Llangrallo

Eisteddfod Genedlaethol Grenhinol Cymru: Cyngor

Hyrwyddwr

Newid Hinsawdd

 

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2023 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2024)

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2023Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 10 10 100%  
Craffu (Bwy Yn Iach a Gofal Cymdeithasol) 10 8 80% 2
Cynllunio 9 9 100%  

 

Not a Member but Present
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol 
Cabinet  1
Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio) 1
Craffu (Cartrefi a Chymunedau Diogel) 1

Presenoldeb Blaenorol mewn Cyfarfodydd

Mai 2022 - Mai 2023

Cofrestr Buddiant

2022-23

Ward: Sant y Brid