Cost of Living Support Icon
Stallard,

Carys Stallard

 

Cyfeiriad: 

c/o Cyngor Bro Morgannwg

Swyddfeydd Dinesig

Heol Holton

Barri

CF63 4RU

  • 07873 496504

 

Plaid:

Llafur Cymru

 Labour-rose logo

Swyddogeathau yn y Cyngor

Grŵp Cynghori Arfordir Treftadaeth Morgannwg (Cadeirydd)

Pwyllgor Craffu Byw’n Iach a Gofal  Cymdeithasol

Pwyllgor Cynllunio

Cyrff Allanol 

Cyd Bwyllgor Amlosgfa Llangrallo

Eisteddfod Genedlaethol Grenhinol Cymru: Cyngor

Hyrwyddwr

Newid Hinsawdd

 

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2024 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 7 Mai 2025)

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2024Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 1 1 100%  
Craffu (Bwy Yn Iach a Gofal Cymdeithasol) 3 3 100%  
Cynllunio 2 2 100%  

 

Not a Member but Present
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol 
Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio)  1

Presenoldeb Blaenorol mewn Cyfarfodydd

Mai 2023 - Mai 2024

Mai 2022 - Mai 2023

Cofrestr Buddiant

2022-23

Ward: Sant y Brid