Stallard,

Carys Stallard

 

Cyfeiriad: 

c/o Cyngor Bro Morgannwg

Swyddfeydd Dinesig

Heol Holton

Barri

CF63 4RU

  • 07873 496504

 

Plaid:

Llafur Cymru

 Labour-rose logo

Swyddogeathau yn y Cyngor

Grŵp Cynghori Arfordir Treftadaeth Morgannwg (Cadeirydd)

Pwyllgor Craffu Byw’n Iach a Gofal  Cymdeithasol

Pwyllgor Cynllunio

Cyrff Allanol 

Cyd Bwyllgor Amlosgfa Llangrallo

Eisteddfod Genedlaethol Grenhinol Cymru: Cyngor

Hyrwyddwr

Newid Hinsawdd

 

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 23 Mai 2022 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2023)

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 23 Mai 2022Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 2 2 100%  
Craffu (Bwy Yn Iach a Gofal Cymdeithasol) 2 2 100%  
Cynllunio 2 2 100%  
Not a Member but Present
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol 
Cyswllt Cymunedol  1

Cofrestr Buddiant

2022-23

 

Ward: Sant y Brid