Hanks, Sally

Sally M. Hanks

 

Cyfeiriad:

Greenmeadow

Mill Road

Boverton

CF61 1UH

 

  • 07701 372528

Plaid:

First Independents Llanilltud  

Swyddogaethau yn y Cyngor

  • Pwyllgor Apeliadau
  • Pwyllgor Cyswllt Cymunedol (Cadeirydd)
  • Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd
  • Pwyllgor Adolygu Taliadau Tai yn Ol Disgresiwn (Is-Gadeirydd)
  • Grŵp Ymgynghorol Arfordir Treftadaeth Morgannwg (Cadeirydd)
  • Pwyllgor Craffu Tai a Chymunedau Diogel
  • Pwyllgor Penodi Uwch Reolwyr 
  • Panel Penodi Pwyllgorau Safonau 

 

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 14 Medi 2020 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2021)

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 14 Medi 2020Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 5 5 100%  
Apeliadau        
Cyswllt Cymunedol 3 3 100%  
Gwasanaethau Democrataidd 1 1 100%  
Adolygu Taliadau Tai yn Ol Disgresiwn        
Craffu (Cartrefi a Chymunedau) 8 8 100%  
Penodiad Uwch Reoli         
Not a Member but Present
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y CyfarfodPresennol
Cabinet 2
Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol) 2
Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio) 1
Craffu (Bwy Yn Iach a Gofal Cymdeithasol) 1
Craffu (Dysgu a Diwylliant) 2

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd mewn Blynyddoedd Trefol Blaenorol

 

 

Cofrestr Diddordebau

 

Ward: Llanilltud Fawr