Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon
Hanks, Sally

Sally M. Hanks

 

Cyfeiriad:

c/o Cyngor Bro Morgannwg

Swyddfeydd Dinesig

Heol Holton

Barri

CF63 4RU

 

  • 07927 588973

Plaid:

First Independents Llanilltud  

Llantwit First Independents

Swyddogaethau yn y Cyngor

Pwyllgor Apeliadau

Pwyllgor Cyswllt Cymunedol (Cadeirydd)

Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol

Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

Grŵp Cynghori Arfordir Treftadaeth Morgannwg

Pwyllgor Craffu Tai A Chymunedau Diogel

Pwyllgor Penodi Uwch Reolwyr

 

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 23 Mai 2022 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2023)

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 23 Mai 2022Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 5 4 80% 1
Apeliadau        
Cyswllt Cymunedol 2 2 100%  
Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol) 5 5 100%  
Gwasanaethau Democrataidd 2 2 100%  
Craffu (Cartrefi a Chymunedau Diogel) 6 6 100%  
Penodiad Uwch Reoli 4 4 100%  
Not a Member but Present
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol 
Cynllunio  1

Cofrestr Buddiant

2022-23

 

Ward: Llanilltud Fawr