Hanks, Sally

Sally M. Hanks

 

Cyfeiriad:

Greenmeadow

Mill Road

Boverton

CF61 1UH

 

  • 07701 372528

Plaid:

First Independents Llanilltud  

Swyddogaethau yn y Cyngor

  • Pwyllgor Apeliadau
  • Pwyllgor Cyswllt Cymunedol (Cadeirydd)
  • Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd
  • Pwyllgor Adolygu Taliadau Tai yn Ol Disgresiwn (Cadeirydd)
  • Grŵp Ymgynghorol Arfordir Treftadaeth Morgannwg (Cadeirydd)
  • Pwyllgor Craffu Tai a Chymunedau Diogel
  • Pwyllgor Penodi Uwch Reolwyr 
  • Panel Penodi Pwyllgorau Safonau 

 

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2021 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 23 Mai 2022)

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2021Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol)  2 2 100%   
Apeliadau        
Cyswllt Cymunedol 1 1 100%  
Gwasanaethau Democrataidd 1 1 100%  
Adolygu Taliadau Tai yn Ol Disgresiwn        
Craffu (Cartrefi a Chymunedau Diogel) 3 3 100%   
Penodiad Uwch Reoli         
Not a Member but Present
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod  Presennol
Cabinet   1

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd mewn Blynyddoedd Trefol Blaenorol 

 

Cofrestr Buddiant

 

Ward: Llanilltud Fawr