Hanks, Sally

Sally M. Hanks

 

Cyfeiriad:

Greenmeadow

Mill Road

Boverton

CF61 1UH

 

  • 07701 372528

Plaid:

First Independents Llanilltud  

Swyddogaethau yn y Cyngor

  • Pwyllgor Apeliadau
  • Pwyllgor Cyswllt Cymunedol
  • Grŵp Ymgynghorol Arfordir Treftadaeth Morgannwg
  • Pwyllgor Craffu Tai a Chymunedau Diogel
  • Panel Penodi'r Pwyllgor Safonau

 

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 9 Mai 2018 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2019)

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar  9 Mai 2018Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 8 8 100%  
Apeliadau 1 1 100%  
Cyswllt Cymunedol 4 3 75% 1
Craffu (Cartrefi a Chymunedau) 10 9 90%  1
Not a Member
 Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y CyfarfodPresennol 
Cabinet 1
Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio) 1
Cynllunio 1
Safonau 1

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd mewn Blynyddoedd Trefol Blaenorol

 

 

 

Cofrestr Diddordebau

 

Ward: Llanilltud Fawr