Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon
Aviet, Julie

Julie Aviet

 

Cyfeiriad: 

c/o Cyngor Bro Morgannwg

Swyddfeydd Dinesig

Heol Holton

Barri

CF63 4RU

 

 

  • 07927 588927

Manylion plaid:

Llafur Cymru

Labour-rose logo

Swyddogaethau yn y Cyngor

Dirprwy Faer Cyngor Bro Morgannwg

 

Pwyllgor Craffu'r Amgylchedd ac Adfywio

Pwyllgor Craffu Tai a Chymunedau Diogel 

Cyswllt Cymunedol

 

Cyrff Allanol 

Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol (CYSAG) 

 

Hyrwyddwr

Trais yn y Cartref

 

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 23 Mai 2022 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2023)

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfor Blynyddol ar 23 Mai 2021Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol% PresenoldebYmddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 7 7 100%  
Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio) 6 6 100%  
Craffu (Cartrefi a Chymunedau Diogel) 7 7 100%  
Cyswllt Cymunedol 2 1 50% 1

 

Not a Member but Present
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol 
Cydbwyllgor Gwasanaethau Rheoleiddio a Rennir  1

Cofrestr Buddiant

2022-23

 

Ward: Gibbonsdown