Aviet, Julie

Julie Aviet

 

Cyfeiriad: 

15 St Catherines Court

Skomer Road

Y Barri

CF62 9DB 

 

  • 07720 063567

Manylion plaid:

Llafur Cymru

Labour-rose logo

Swyddogaethau yn y Cyngor

  • Pwyllgor Cyswllt Cymunedol

  • Pwyllgor Craffu Byw'n Iach a Gofal Cymdeithasol

  • Pwyllgor Craffu Tai a Chymunedau Diogel (Is-Gadeirydd) 

  • Pwyllgor Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus  

  • Pwyllgor Trwyddedu Statudol 

     

Cynrychiolydd Cyngor ar Gyrff Allanol 

  • Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol (CYSAG)

 

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 20 Mai 2019 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 6 Mai 2020)

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfor Blynyddol ar  20 Mai, 2019Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol% PresenoldebYmddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol)  6 6  100%  
Cyswllt Cymunedol 3 3 100%  
Craffu (Bwy Yn Iach a Gofal Cymdeithasol) 8 7 88% 1
Craffu (Cartrefi a Chymunedau) 8 7 88% 1
Trwyddedu - Diogelwch Cyhoeddus 8 6 75% 2
Trwyddedu - Statudol        

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd mewn Blynyddoedd Trefol Blaenorol

 

  •  

 

 

Cofrestr Diddordebau

Adroddiadub Blynyddol

 

Ward: Gibbonsdown