Aviet, Julie

Julie Aviet

 

Cyfeiriad: 

15 St Catherines Court

Skomer Road

Y Barri

CF62 9DB 

 

  • 07720 063567

Manylion plaid:

Llafur Cymru

Labour-rose logo

Swyddogaethau yn y Cyngor

  • Pwyllgor Cyswllt Cymunedol

  • Pwyllgor Craffu Byw'n Iach a Gofal Cymdeithasol

  • Pwyllgor Craffu Tai a Chymunedau Diogel (Is-Gadeirydd) 

  • Pwyllgor Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus  

  • Pwyllgor Trwyddedu Statudol 

     

Cynrychiolydd Cyngor ar Gyrff Allanol 

  • Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol (CYSAG)

 

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 14 Medi 2020 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2021)

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfor Blynyddol ar 14 Medi 2020Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol% PresenoldebYmddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 5 5 100%  
Cyswllt Cymunedol 3 3 100%   
Craffu (Bwy Yn Iach a Gofal Cymdeithasol) 7 7 100%  
Craffu (Cartrefi a Chymunedau) 8 8 100%  
Trwyddedu - Diogelwch Cyhoeddus 4 4 100%   
Trwyddedu - Statudol 1 1 100%  
Not a Member but Present
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol 
Cabinet  1

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd mewn Blynyddoedd Trefol Blaenorol

Cofrestr Diddordebau

Adroddiadub Blynyddol

Ward: Gibbonsdown