Cost of Living Support Icon
Aviet, Julie

Julie Aviet

 

Cyfeiriad: 

c/o Cyngor Bro Morgannwg

Swyddfeydd Dinesig

Heol Holton

Barri

CF63 4RU

 

 

  • 07927 588927

Manylion plaid:

Llafur Cymru

Labour-rose logo

Swyddogaethau yn y Cyngor

Maer Cyngor Bro Morgannwg

 

Pwyllgor Craffu Tai a Chymunedau Diogel 

 

Cyrff Allanol 

Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol (CYSAG) 

 

Hyrwyddwr

Trais yn y Cartref

 

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2023 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2024)

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfor Blynyddol ar 10 Mai 2023Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol% PresenoldebYmddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 9 7 78% 2
Craffu (Cartrefi a Chymunedau Diogel) 7 7 100%  

 

Not a Member but Present
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol 
Craffu (Dysgu a Diwylliant)   1

Presenoldeb Blaenorol mewn Cyfarfodydd

Mai 2022 - Mai 2023

 

Cofrestr Buddiant

2022-23

 

Ward: Gibbonsdown