Aviet, Julie

Julie Aviet

 

Cyfeiriad: 

15 St Catherines Court

Skomer Road

Y Barri

CF62 9DB 

 

  • 07720 063567

Manylion plaid:

Llafur Cymru

Labour-rose logo

Swyddogaethau yn y Cyngor

  • Pwyllgor Cyswllt Cymunedol

  • Pwyllgor Craffu Byw'n Iach a Gofal Cymdeithasol

  • Pwyllgor Craffu Tai a Chymunedau Diogel (Is-Gadeirydd) 

  • Pwyllgor Cynllunio (o 15 Medi 2021) 

  • Pwyllgor Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus  

  • Pwyllgor Trwyddedu Statudol 

     

Cynrychiolydd Cyngor ar Gyrff Allanol 

  • Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol (CYSAG)

 

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2021 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 23 Mai 2022)

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfor Blynyddol ar 10 Mai 2021Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol% PresenoldebYmddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 2 2 100%  
Cyswllt Cymunedol 1 1 100%  
Craffu (Bwy Yn Iach a Gofal Cymdeithasol) 3 3 100%  
Craffu (Cartrefi a Chymunedau Diogel) 3 3 100%  
Trwyddedu - Diogelwch Cyhoeddus 2 2 100%  
Trwyddedu - Statudol 1 1 100%  

 

 

   
meetimg attendances
Penodwyd i'r canlynol YN YSTOD Y Flwyddyn Dinesig Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd ers eu penodi Presennol% Presennol  Ymddiheuriad am absenoldeb
Cynllunio (o 15 Medi 2021)        
 

 

Not a Member but Present
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod  Presennol
Cabinet  1

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd mewn Blynyddoedd Trefol Blaenorol

Cofrestr Buddiant

Adroddiadub Blynyddol

Ward: Gibbonsdown