Cost of Living Support Icon

 Wood, Nicholas

 

Nicholas J. Wood

 

Cyfeiriad: 

c/o Cyngor Bro Morgannwg

Swyddfeydd Dinesig

Heol Holton

Barri

CF63 4RU

  • 07927 588959

Plaid:

Ceidwadwyr CymruConservatives-logo

 

Swyddogaethau yn y Cyngor

Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol

Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol 

 

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2024 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 7 Mai 2025) 

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2024Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol % Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol)        
Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol)         
Llywodraethu ac Archwilio        
Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol       

 

Not a Member but Present
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol 
   

Presenoldeb Blaenorol mewn Cyfarfodydd

Mai 2023 - Mai 2024

Mai 2022 - Mai 2023

Cofrestr Buddiant

2022-23 

 

Ward: y Bont Faen