Cost of Living Support Icon

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 23 Mai 2022 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2022) 

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 23 Mai 2022Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol % Presennol Ymddiheuriad am absenoldebY Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol)         
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 9 9 100%  
Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol)  9 9 100%  
Llywodraethu ac Archwilio 8

8

100%  
Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol  2  1 50%

 

Not a Member but Present
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol 
Cabinet 1
Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio) 1
Cynllunio  1