Cost of Living Support Icon

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd 

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 23 Mai 2022 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2023)  

 

Attendance at Meetings

Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 23 Mai 2022Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb

Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol)

9

8

89%

1*

Llywodraethu ac Archwilio

8

8

100%

 

Craffu (Bwy Yn Iach a Gofal Cymdeithasol)

9

9

100%

 

Craffu (Dysgu a Diwylliant)

10

9

90%

 

Trwyddedu - Diogelwch Cyhoeddus

4

4

100%

 

Trwyddedu - Statudol

 

 

 

 

Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol

2

2

100%

 

 

* Mynychodd gyfarfod y Cyngor o bell ac roedd anawsterau technegol yn effeithio arni ac felly ni allai gymryd rhan gan na ellid ei gweld na’i chlywed