Cost of Living Support Icon

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 23 Mai 2022 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2023)

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 23 Mai 2022Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 9 9 100%  
Cabinet 21 20 95%  
Trwyddedu - Diogelwch Cyhoeddus 4 2 50%  
Trwyddedu - Statudol        
Cyfarfod Blynyddol Cydbwyllgor Y Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir   5 5 100%  

 

Not a Member but Present
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol 
Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol) 1
Craffu (Cartrefi a Chymunedau Diogel)  1
Craffu (Dysgu a Diwylliant) 1
Cynllunio 5