Cost of Living Support Icon

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

O'r Cyfarfod Blynyddol ar 23 Mai 2022 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2023

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 23 Mai 2022Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 9 7 78% 2
Apeliadau        
Craffu (Dysgu a Diwylliant) 10 6 60% 4
Cynllunio 11 7 64% 4

 

Not a Member but Present
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol 
Craffu (Cartrefi a Chymunedau Diogel) 1
Gwasanaethau Democrataidd 1
Llywodraethu ac Archwilio  1