Cost of Living Support Icon

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 23 Mai 2022 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2023)

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 23 Mai 2022Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol%PresennolYmddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 9 8

89%

1 *
Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio) 8 8 100%  
Adolygu Taliadau Tai Yn Ôl Disgresiwn        
Cynllunio 11 11 100%  

 

* Mynychu cyfarfod y Cyngor o bell ac roedd anawsterau technegol wedi effeithio arno ac felly ni allai gymryd rhan gan na ellid ei weld na'i glywed