Cost of Living Support Icon

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 23 Mai 2022 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2023) 

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 23 Mai 2022Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 9 9 100%  
Cabinet 21 21 100%  
Cyswllt Cymunedol 3 3 100%  
Safonau 6 4 67% 2
Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol 2 2 100%  

 

Replaced on Committee during the Municipal Year
Disodlwyd ar y Canlynol YN YSTOD Blwyddyn y Cyngor Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd yma Presennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb 

Cynllunio

(Hyd at 13 Rhagfyr 2022)

6 6 100%  

 

Not a Member but Present
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol 
Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol) 1
Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio) 1
Craffu (Cartrefi a Chymunedau Diogel) 1
Craffu (Dysgu a Diwylliant)  9
Cynllunio 2