Cost of Living Support Icon

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 23 Mai 2022 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2023)  

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 23 Mai 2022Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 9 8 89% 1 *
Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol) 9 7 78% 2
Gwasanaethau Democrataidd 4 2 50%  
Adolygu Taliadau Tai Yn Ôl Disgresiwn        
Ymddeol Yn Gynnar / Dileu Swyddi 5 5 100%  
Trwyddedu - Diogelwch Cyhoeddus 4 3 75% 1
Trwyddedu - Statudol        
Ymddiriedolaeth        
Deddf Ystâd Yr Eglwys Yng Nghymru 3 3 100%  

 

* Mynychu cyfarfod y Cyngor o bell ac roedd anawsterau technegol yn effeithio arno ac felly nid oedd yn gallu cymryd rhan gan na ellid ei weld na'i glywed  

 

 

Not a Member but Present
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol 
Cabinet  3
Cyswllt Cymunedol 1
Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio) 1
Craffu (Byw Yn Iach a Gofal Cymdeithasol) 3
Craffu (Cartrefi a Chymunedau Diogel) 1
Craffu (Dysgu a Diwylliant) 1