Cost of Living Support Icon

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 23 Mai 2022 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2023) 

 

Not a Member of the Committee

Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 23 Mai 2022
Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd yma
Presennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb  

Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol)

9

8 89% 1 *

Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol)

9 9 100%  
Gwasanaethau Democrataidd 4 4 100%  
Llywodraethu ac Archwilio 8 7 88% 1
Trwyddedu - Diogelwch Cyhoeddus 4 4 100%  
Trwyddedu - Statudol        

 

* Mynychu cyfarfod y Cyngor o bell ac roedd anawsterau technegol yn effeithio arno ac felly nid oedd yn gallu cymryd rhan gan na ellid ei weld na'i glywed

 

Not a Member but Present
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol 
Cabinet  4
Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio) 1
Craffu (Byw Yn Iach a Gofal Cymdeithasol) 1
Craffu (Cartrefi a Chymunedau Diogel) 1
Craffu (Dysgu a Diwylliant)  2
Cynllunio 1
Cyswllt Cymunedol 1