Cost of Living Support Icon

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 23 Mai 2022 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2023)

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 23 Mai 2022Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol 9 8 89% 1 *
Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol) 9 9 100%  
Gwasanaethau Democrataidd 4 4 100%  
Llywodraethu ac Archwilio 8 7 88% 1

 

* Mynychodd gyfarfod y Cyngor o bell ac roedd anawsterau technegol yn effeithio arni ac felly ni allai gymryd rhan gan na ellid ei gweld na’i chlywed

 

Not a Member but Present
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol 
Craffu (Dysgu a Diwylliant)  1
Cynllunio 1