Cost of Living Support Icon

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 23 Mai 2022 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2023)

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 23 Mai 2022Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol)  9 9 100%  
Craffu (Cartrefi a Chymunedau Diogel) 10 10 100%  
Craffu (Dysgu a Diwylliant) 10 9 90% 1
Trwyddedu - Diogelwch Cyhoeddus 4 4 100%  
Trwyddedu - Statudol        

 

Not a Member of the Committee but Present at Meeting
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol 
Cabinet 1
Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol) 4
Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio) 2
Craffu (Byw Yn Iach a Gofal Cymdeithasol) 4
Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol 1
Cynllunio  5
Cyswllt Cymunedol 1