Cost of Living Support Icon

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd 

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 23 Mai 2022 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2023)

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 23 Mai 2022Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %PresennolYmddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 9 9 100%  
Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol) 9 9 100%  
Trwyddedu - Diogelwch Cyhoeddus

4

3 75% 1
Trwyddedu - Statudol        
Safonau 6 6 100%  

Pwyllgor Penodiadau: Pwyllgor Safonau

       

 

Not a Member but Present
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod  Presennol
Cabinet 2
Cyswllt Cymunedol  2
Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio)  3
Craffu (Byw Yn Iach a Gofal Cymdeithasol) 1
Craff (Cartrefi a Chymunedau Diogel) 2
Craffu (Dysgu a Diwylliant) 3
Cynllunio 5
Llywodraethu ac Archwilio 2