Cost of Living Support Icon

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 23 Mai 2022 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2023)  

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 23 Mai 2022Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 9 9 100%  
Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol) 9 8 89% 1
Ymddeol yn Gynnar / Dileu Swyddi 5 5 100%  
Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio) 8 8 100%  
Llywodraethu ac Archwilio 8 5 63% 3
Cynllunio 11 10 91% 1
Hawliau Tramwy Cyhoeddus        
Trwyddedu - Diogelwch Cyhoeddus 4 4 100%  
Trwyddedu - Statudol        
Cydbwyllgor Gwasanaethau Rheoleiddio a Rennir 5 5 100%  
Deddf Ystâd Yr Eglwys Yng Nghymru 3 3 100%  

 

Appointed to the following DURING the Municipal Year
Penodwyd i'r canlynol YN YSTOD Blwyddyn y Cyngor Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd yma Presennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb 

Penodiad Uwch Reoli

(O 11 Hydref 2022)

5 5 100%  

 

Not a Member but Present
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol 
Cyswllt Cymunedol  1