Cost of Living Support Icon

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd 

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 23 Mai 2022 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2023)

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 23 Mai 2022Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %PresennolYmddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 9 9 100%  
Cabinet 21 21 100%  

Pwyllgor Adolygu Taliadau Tai Yn Ôl Disgresiwn

       
Trwyddedu - Diogelwch Cyhoeddus 4 3 75% 1
Trwyddedu - Statudol        
Penodiad Uwch Reoli 6 6 100%  

 

Not a Member but Present
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol 
Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol)  9
Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio)  7
Craffu (Bwy Yn Iach a Gofal Cymdeithasol)  5
Craffu (Cartrefi a Chymunedau Diogel) 3
Craffu (Dysgu a Diwylliant)  6
Cynllunio 7
Llywodraethu ac Archwilio 2