Cost of Living Support Icon

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 23 Mai 2022 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2023)

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 23 Mai 2022Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 9 8 89% 1 *
Craffu (Bwy Yn Iach a Gofal Cymdeithasol) 9 9 100%  
Cynllunio 11 11 100%  

 

* Mynychodd gyfarfod y Cyngor o bell ac roedd anawsterau technegol yn effeithio arni ac felly ni allai gymryd rhan gan na ellid ei gweld na’i chlywed

 

Not a Member but Present
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol 
Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio) 1
Cyswllt Cymunedol  1