Cost of Living Support Icon

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd 

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 23 Mai 2022 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2023)

 

Attendance at Meetings

Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 23 Mai 2022Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb

Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol)

9

8 89% 1

Apeliadau

       
Craffu (Cartrefi a Chymunedau Diogel) 10 7 70% 3
Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol 2 1 50% 1

 

Appointed to the following DURING the Municipal Year
Penodwyd i'r canlynol YN YSTOD Blwyddyn y Cyngor Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd yma Presennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb 

Cynllunio

(O 13 Rhagfyr 2022)

 5 4 80%  1

 

Replaced on Committee during the Municipal Year
Disodlwyd ar y Canlynol YN YSTOD Blwyddyn y Cyngor Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd yma Presennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb 

Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio)

(Hyd at 13 Rhagfyr 2022)

4 3 75%  1

 

Not a Member but Present
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol 
Cabinet 5
Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol) 3
Craffu (Byw Yn Iach a Gofal Cymdeithasol) 2
Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio) 1
Cynllunio 1
Cyswllt Cymunedol 2
Gwasanaethau Democrataidd 1
Deddf Ystad yr Eglwys Yng Nghymru 1
Llywodraethu ac Archwilio 1