Cost of Living Support Icon

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 23 Mai 2022 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2023) 

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 23 Mai 2022Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 9 9 100%  
Gwasanaethau Democrataidd 4 4 100%  
Adolygu Taliadau Tai Yn Ôl Disgresiwn        
Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol) 9 9 100%  
Craffu (Cartrefi a Chymunedau Diogel) 10 10 100%  
Penodiad Uwch Reoli 6 6 100%  

 

Not a Member but Present
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol 
Craffu (Dysgu a Diwylliant)  2
Cynllunio 1