Cost of Living Support Icon

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 23 Mai 2022 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2023)

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 23 Mai 2022Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol  Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 9 9 100%  
Cabinet 21 21 100%  
Cynllunio 11 10 91% 1
Hawliau Tramwy Cyhoeddus        

 

Not a Member but Present
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol 
Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol) 7
Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio) 3
Craffu (Bwy Yn Iach a Gofal Cymdeithasol)  7
Craffu (Cartrefi a Chymunedau Diogel)  8
Craffu (Dysgu a Diwylliant) 7
Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol 1
Cyswllt Cymunedol 3
Deddf Ystâd Yr Eglwys Yng Nghymru  2
Gwasanaethau Democrataidd 3
Llywodraethu ac Archwilio 1
Safonau 1