Cost of Living Support Icon

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 23 Mai 2022 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2023)

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfor Blynyddol ar 23 Mai 2022Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol% PresenoldebYmddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 9 9 100%  
Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio) 8 8 100%  
Craffu (Cartrefi a Chymunedau Diogel) 10 10 100%  
Cyswllt Cymunedol 3 2 67% 1

 

Not a Member but Present
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol 
Cynllunio 1
Cydbwyllgor Gwasanaethau Rheoleiddio a Rennir  1