Cost of Living Support Icon

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd 

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 23 Mai 2022 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2023)  

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfor Blynddol ar 23 Mai 2022Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 9 9 100%  
Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol) 9 8 89% 1
Gwasanaethau Democrataidd 4 4 100%  
Cynllunio 11 10 91% 1
Penodiad Uwch Reoli 6 6 100%  

 

Not a Member but Present
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol 
Cabinet  18
Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio) 2
Craffu (Bwy Yn Iach a Gofal Cymdeithasol) 2
Craffu (Cartrefi a Chymunedau Diogel) 2
Craffu (Dysgu a Diwylliant) 1
Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol 2
Llywodraethu ac Archwilio 2