Cost of Living Support Icon

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 23 Mai 2022 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2023)

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 23 Mai 2022Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 9 9 100%  
Cynllunio 11 11 100%  
Hawliau Tramwy Cyhoeddus        
Trwyddedu - Diogelwch Cyhoeddus 4 4 100%  
Trwyddedu - Statudol        
Ymddiriedolaeth        
Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol 2 2 100%  

 

Not a Member but Present
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol 
Cabinet  1
Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio) 1
Craffu (Byw Yn Iach a Gofal Cymdeithasol) 1