Cost of Living Support Icon

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd 

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 23 Mai 2022 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2023)  

 

 
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 23 Mai 2022Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 9 9 100%  
Cabinet 21 20 95% 1
Ymddeol Yn Gynnar / Dileu Swyddi 5 3 60% 1
Ymchwilio        

 

Not a Member but Present
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol 
Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol) 6
Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio) 3
Craffu (Bwy Yn Iach a Gofal Cymdeithasol) 8
Craffu (Cartrefi a Chymunedau Diogel) 2
Craffu (Dysgu a Diwylliant) 1
Cynllunio  3
Cyswllt Cymunedol 2
Gwasanaethau Democrataidd 2
Llywodraethu ac Achwilio  3
Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol 2