Cost of Living Support Icon

Asb

Anne Asbrey

 

Cyfeiriad: 

c/o Vale of Glamorgan Council

Civic Offices

Holton Road

Barry

CF63 4RU 

 

  • 07927 588960

Manylion Plaid:

Plaid Cymru - The Party of Wales

 Plaid-Cymru Party of Wales logo

 

Swyddogaethau yn y Cyngor

Apeliadau

Panel Ymgynghorol Llywodraethwyr Awdurdodau Lleol

Cyswllt Cymunedol

Pwyllgor Craffu Dysgu a Diwylliant

 

 

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2023 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2024)

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfor Blynyddol ar 10 Mai 2023Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol% PresenoldebYmddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 9 8 89% 1
Apeliadau         
Cyswllt Cymunedol 3 3 100%  
Craffu (Dysgu a Diwylliant)  8  7 88%  1

 

Not a Member but Present
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol 
Cabinet 1
Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol) 3
Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio) 2
Craffu (Byw Yn Iach a Gofal Cymdeithasol) 1
Cynllunio  2
Gwasanaethau Democrataidd 1
Llywodraethu ac Archwilio 1

Presenoldeb Blaenorol mewn Cyfarfodydd

Mai 2022 - Mai 2023

 

Cofrestr Buddiant

 2022-23

 

Ward: Dinas Powys