Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon

Asb

Anne Asbrey

 

Cyfeiriad: 

c/o Vale of Glamorgan Council

Civic Offices

Holton Road

Barry

CF63 4RU 

 

  • 07927 588960

Manylion Plaid:

Plaid Cymru - The Party of Wales

 Plaid-Cymru Party of Wales logo

 

Swyddogaethau yn y Cyngor

Apeliadau

Panel Ymgynghorol Llywodraethwyr Awdurdodau Lleol

Cyswllt Cymunedol

Pwyllgor Craffu Dysgu a Diwylliant

 

 

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2021 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 23 Mai 2022)

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfor Blynyddol ar 10 Mai 2021Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol% PresenoldebYmddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 7 7 100%  
Apeliadau         
Cyswllt Cymunedol 2 2 100%  
Craffu (Dysgu a Diwylliant)  8 8 100%

 

Not a Member but Present
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol 
Cabinet 1
Gwasanaethau Democrataidd  2
Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol) 1
Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio)  3
Cynllunio 1

Cofrestr Buddiant

 2022-23

 

 

 

 

Ward: Dinas Powys