Cost of Living Support Icon

 Williams,

Edward (Eddie) Williams

 

Cyfeiriad:   

c/o Cyngor Bro Morgannwg

Swyddfeydd Dinesig

Heol Holton

Barri

CF63 4RU

 

  • 07927 588975

Plaid:

First Independents Llanilltud

 

Llantwit First Independents

Swyddogaethau yn y Cyngor 

Aelod Cabinet dros Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

 

Pwyllgor Cynllunio

Is-Bwyllgor Cynllunio (Hawliau Tramwy Cyhoeddus)

Cyrff Allanol

Bwrdd Iechyd Prifsgol Caerdydd a'r Fro 

Pwyllgor Ymgynghorol Maes Awyr Rhyngwladol Caerdydd

Gymdeithas Lluedd Wrth Gefn a Chadetiaid Cymru (RFCA)

Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol (CYSAG) 

Cydweithredol Mabwysiadu Rhanbarthol y Fro Y Cymoedd a Chaerdydd

Hyrwyddwr 

Lluoedd Arfog

Diogelu

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2023 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2024)

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2023Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol  Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 9 9 100%  
Cabinet 17 17 100%  
Cynllunio 7 7 100%  
Hawliau Tramwy Cyhoeddus 1 1 100%  

Presenoldeb Blaenorol mewn Cyfarfodydd

Mai 2022 - Mai 2023

Adroddiadau Blynyddol

2022-2023

Cofrestr Buddiant

2022-23

Ward: Llanilltud Fawr