Williams, Eddie

Edward (Eddie) Williams

 

Cyfeiriad:   

3 Grange Gardens

Llanilltud Fawr

CF61 2XB

 

 • 07701 372540

Plaid:

First Independents Llanilltud

 

Swyddogaethau yn y Cyngor 

 • Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cyfreithiol, Rheoliadau a Chynllunio

 • Pwyllgor Cynllunio

 • Cydbwyllgor y Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir

Cyrff Allanol

 • Pwyllgor Ymgynghorol Maes Awyr Rhyngwladol Caerdydd (Yn Dirprwyo)

 • Diogelu'r Amgylchedd y DU

 • Cyd Bwyllgor Prosziect Gwyrdd

 • Gymdeithas Lluoedd Wrth Gefn a Chadetiaid Cymru (RFCA)

 • Partneriaeth Aber Hafren

 • Grwp Gwastraff Rhanbarthol De-ddwyrain Cymru

 • Pwyllgor Pysgodfeydd Mor de Cymru

 • Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Crefyddol (CYSAG)

 • Cyngor Diogelwch Cartref Cymru

 • Neuadd Bentref Wick a Monknash

Hyrwyddwr Aelodau

 • Y Lluoedd Arfog

 • Cyn-filwyr

 

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 20 Mai 2019 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 6 Mai 2020)

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 20 Mai 2019Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol  Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 6 6 100%  
Cabinet 18 16 89% 2
Cynllunio 9 9 100%  
Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir 3 2 67% 1
Not a Member
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y CyfarfodPresennol 
Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio)  1

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd mewn Blynyddoedd Trefol Blaenorol

 

Cofrestr Diddordebau

Adroddiadau Blynyddol

Ward: Llanilltud Fawr