Cost of Living Support Icon

 Williams,

Edward (Eddie) Williams

 

Cyfeiriad:   

c/o Cyngor Bro Morgannwg

Swyddfeydd Dinesig

Heol Holton

Barri

CF63 4RU

 

  • 07927 588975

Plaid:

First Independents Llanilltud

 

Llantwit First Independents

Swyddogaethau yn y Cyngor 

Arweinydd Grŵp First Independents Llanilltud

 

Aelod Cabinet dros Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

 

Pwyllgor Cynllunio

Is-Bwyllgor Cynllunio (Hawliau Tramwy Cyhoeddus)

Pwyllgor Penodi Uwch Reolwyr 

Cyrff Allanol

Bwrdd Iechyd Prifsgol Caerdydd a'r Fro 

Pwyllgor Ymgynghorol Maes Awyr Rhyngwladol Caerdydd

Fforwm Mynediad Lleol

Gymdeithas Lluedd Wrth Gefn a Chadetiaid Cymru (RFCA)

Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol (CYSAG) 

Cydweithredol Mabwysiadu Rhanbarthol y Fro Y Cymoedd a Chaerdydd

Hyrwyddwr 

Lluoedd Arfog

Diogelu

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2024 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 7 Mai 2025)

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2024Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol  Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 1 1 100%  
Cabinet 1 1 100%  
Cynllunio 1 1 100%  
Hawliau Tramwy Cyhoeddus        
Penodi Uwch Reolwyr        

Presenoldeb Blaenorol mewn Cyfarfodydd

Mai 2023 - Mai 2024

Mai 2022 - Mai 2023

Adroddiadau Blynyddol

2022-2023

Cofrestr Buddiant

2022-23

Ward: Llanilltud Fawr