Cost of Living Support Icon
Penn

Elliot Penn

 

Cyfeiriad: 

c/o Cyngor Bro Morgannwg

Swyddfeydd Dinesig

Heol Holton

Barri

CF63 4RU

 

  • 07927 588923

Plaid:

Llafur Cymru

 Labour-rose logo

Swyddogaethau yn y Cyngor

Dirprwy Faer Bro Morgannwg

 

Pwyllgor Yr Amgylchedd ac Adfywio 

Pwyllgor Craffu Dysgu a Diwylliant

Cyfeillion Parc Belle Vue 

Pwyllgor Pysgodfeydd Mor de Cymru

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2023 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2024)

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2023Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 10 10 100%  
Craffu (Yr Amglychedd ac Adfywio) 11 9 82% 2
Craffu (Dysgu a Diwylliant) 10 7 70% 3
Not a Member but Present
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol 
   

Presenoldeb Blaenorol mewn Cyfarfodydd

Mai 2022 - Mai 2023

Cofrestr Buddiant

2022-23

Ward: Sant Awstin