Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon

 Lloyd-Selby, Susan

Susan C. Lloyd-Selby 

 

Cyfeiriad: 

c/o Y Cyngor Bro Morgannwg

Heol Holton

Y Barri

CF63 4RU

 

  • 07927 588930

Party details:

Llafur CymruLabour-rose logo

 

 

Swyddogaethau yn y Cyngor

Maer Cyngor Bro Morgannwg

 

Pwyllgor Apeliadau (Is-gadeirydd)

Pwyllgor Craffu Byw’n Iach a Gofal  Cymdeithasol

Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol (Is-gadeirydd)

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 23 Mai 2022 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2023)

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 23 Mai 2022Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 5 5 100%  
Apeliadau        
Craffu (Bwy Yn Iach a Gofal Cymdeithasol) 6 6 100%  

Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol

       

 

 

Cofrestr Buddiant

2022-23 

 


 

 

Ward: Buttrills