Cost of Living Support Icon

 Lloyd-Selby, Susan

Susan C. Lloyd-Selby 

 

Cyfeiriad: 

c/o Y Cyngor Bro Morgannwg

Heol Holton

Y Barri

CF63 4RU

 

  • 07927 588930

Party details:

Llafur CymruLabour-rose logo

 

 

Swyddogaethau yn y Cyngor

Pwyllgor Apeliadau (Is-gadeirydd)

Pwyllgor Craffu Yr Amgylchedd ac Adfywio (Cadeirydd)

Pwyllgor Craffu Byw yn Iach a Gofal Cymdeithasol

Pwyllgor Craffu Cartrefi a Chymunedau

 

Cyrff Allanol

Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol (CYSAG)

  • Hyrwyddwr

  • Trechu Tlodi

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2024 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 7 Mai 2025)

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2024Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 1 1 100%  
Apeliadau        
Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio) 1 1 100%  
Craffu (Byw yn Iach a Gofal Cymdeithasol) 2 2 100%  
Craffu (Cartrefi a Chymunedau Diogel) 1 1 100%  

 

Presenoldeb Blaenorol mewn Cyfarfodydd

Mai 2023 - Mai 2024

Mai 2022 - Mai 2023

 

Cofrestr Buddiant

2022-23 

 


 

 

Ward: Buttrills