Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon
Charles, Janice

Janice E. Charles

 

Cyfeiriad:   

c/o Cyngor Bro Morgannwg

Swyddfeydd Dinesig

Heol Holton

Barri

CF63 4RU 

  • 07927 588944

Plaid:

Ceidwadwyr Cymru

 

Conservatives-logo

Swyddogaethau yn y Cyngor

Pwyllgor Ymddeol Yn Gynnar / Dileu Swyddi

Pwyllgor Craffu Byw’n Iach a Gofal Cymdeithasol

Fforwm Ymgynghorol ar y Cyd

Pwyllgor Safonau

Pwyllgor Penodiadau: Pwyllgor Safonau

Pwyllgor Deddf Ystâd Yr Eglwys Yng Nghymru

Cyrff Allanol

Cyngor Lechyd Cymuned Caerdydd a Bro Morgannwg

Grwp Cyferio Rhanddeiliail Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

 

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd 

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 23 Mai 2022 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2023) 

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 23 Mai 2022Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 5 5 100%  
Ymddeol yn Gynnar / Dileu Swyddi 3 2 67% 1
Craffu (Bwy Yn Iach a Gofal Cymdeithasol) 6 6 100%  
Safonau 4 3 75%  1
Pwyllgor Penodiadau: Pwyllgor Safonau        
Deddf Ystâd Yr Eglwys Yng Nghymru 2 1 50% 1
Not a Member but Present
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol 
Cynllunio  1

Cofrestr Buddiant

2022-23

 

Ward: Illtyd