Cost of Living Support Icon
Charles, Janice

Janice E. Charles

 

Cyfeiriad:   

c/o Cyngor Bro Morgannwg

Swyddfeydd Dinesig

Heol Holton

Barri

CF63 4RU 

  • 07927 588944

Plaid:

Ceidwadwyr Cymru

 

Conservatives-logo

Swyddogaethau yn y Cyngor

Pwyllgor Ymddeol Yn Gynnar / Dileu Swyddi

Pwyllgor Craffu Byw’n Iach a Gofal Cymdeithasol (Cadeirydd)

Fforwm Ymgynghorol ar y Cyd

Pwyllgor Safonau

Pwyllgor Penodiadau Pwyllgor Safonau

Pwyllgor Deddf Ystâd Yr Eglwys Yng Nghymru

Cyrff Allanol

Cyngor Lechyd Cymuned Caerdydd a Bro Morgannwg

Grwp Cyferio Rhanddeiliail Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

 

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd 

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2023 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2024) 

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2023Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 9 9 100%  
Ymddeol yn Gynnar / Dileu Swyddi 6 5 83%
Craffu (Bwy Yn Iach a Gofal Cymdeithasol) 8 7 88%
Safonau 4 4 100%  
Pwyllgor Penodiadau: Pwyllgor Safonau 1 1 100%  
Deddf Ystâd Yr Eglwys Yng Nghymru 3 2 67%  1
Not a Member but Present
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol 
Cynllunio  1
Hawliau Tramwy Cyhoeddus 1

Presenoldeb Blaenorol mewn Cyfarfodydd

Mai 2022 - Mai 2023

 

Cofrestr Buddiant

2022-23

 

Ward: Illtyd