Charles, Janice

Janice Charles

 

Cyfeiriad:   

365 Barry Road

Y Barri

CF62 8HG

 

 

  • 07720 063573

Plaid:

Ceidwadwyr Cymru

 

Conservatives-logo

Swyddogaethau yn y Cyngor


  • Pwyllgor Ymddeol yn Gynnar / Dileu Swyddi
  • Fforwm Ymgynghorol Cydraddoldebau
  • Pwyllgor Craffu Bwy'n Iach a Gofal Cymdeithasol (Cadeirydd)
  • Pwyllgor Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus
  • Pwyllgor Trwyddedu Statudol
  • Pwyllgor Deddf Ystad yr Eglwys Yng Nghymru 

 

 

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd 

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 14 Medi 2020 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2021) 

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 14 Medi 2020Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 4 4 100%  
Ymddeol yn Gynnar / Dileu Swyddi 3 3 100%  
Craffu (Bwy Yn Iach a Gofal Cymdeithasol) 7 7 100%  
Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus 3 1 33% 2
Trwyddedu Statudol 1 1 100%  
Deddf Ystad yr Eglwys Yng Nghymru 2 2 100%  
Not a Member but Present at Meeting
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol 
Cyswllt Cymunedol  1

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd mewn Blynyddoedd Trefol Blaenorol

 

 

Cofrestr Diddordebau

 

 

Ward: Illtyd