Cost of Living Support Icon
Charles, Janice

Janice E. Charles

 

Cyfeiriad:   

c/o Cyngor Bro Morgannwg

Swyddfeydd Dinesig

Heol Holton

Barri

CF63 4RU 

  • 07927 588944

Plaid:

Ceidwadwyr Cymru

 

Conservatives-logo

Swyddogaethau yn y Cyngor

Pwyllgor Ymddeol Yn Gynnar / Dileu Swyddi

Pwyllgor Craffu Byw’n Iach a Gofal Cymdeithasol (Cadeirydd)

Fforwm Ymgynghorol ar y Cyd

Pwyllgor Safonau

Pwyllgor Penodiadau Pwyllgor Safonau

Pwyllgor Deddf Ystâd Yr Eglwys Yng Nghymru

Cyrff Allanol

Cist Gymunedol Sportlot

Grwp Cyferio Rhanddeiliail Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

 

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd 

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2024 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 7 Mai 2025) 

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2024Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 1 1 100%  
Ymddeol yn Gynnar / Dileu Swyddi 1 0 0% 1
Craffu (Bwy Yn Iach a Gofal Cymdeithasol) 2 2 100%  
Safonau        
Pwyllgor Penodiadau: Pwyllgor Safonau        
Deddf Ystâd Yr Eglwys Yng Nghymru        
Not a Member but Present
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol 
   

Presenoldeb Blaenorol mewn Cyfarfodydd

Mai 2023 - Mai 2024

Mai 2022 - Mai 2023

 

Cofrestr Buddiant

2022-23

 

Ward: Illtyd