Charles, Janice

Janice Charles

 

Cyfeiriad:   

365 Barry Road

Y Barri

CF62 8HG

 

 

  • 07720 063573

Plaid:

Ceidwadwyr Cymru

 

Conservatives-logo

Swyddogaethau yn y Cyngor

  • Pwyllgor Apeliadau (tan 6 Mehefin 2019)
  • Pwyllgor Ymddeol yn Gynnar / Dileu Swyddi
  • Fforwm Ymgynghorol Cydraddoldebau
  • Pwyllgor Craffu Bwy'n Iach a Gofal Cymdeithasol
  • Pwyllgor Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus
  • Pwyllgor Trwyddedu Statudol
  • Pwyllgor Deddf Ystad yr Eglwys Yng Nghymru 

 

 

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd 

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 20 Mai 2019 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 6 Mai 2020) 

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar  20 Mai 2019Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 6 6 100%  
Ymddeol yn Gynnar / Dileu Swyddi 5 3 60% 2
Craffu (Bwy Yn Iach a Gofal Cymdeithasol) 8 5 63% 2
Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus 8 3 38% 4
Trwyddedu Statudol        
Deddf Ystad yr Eglwys Yng Nghymru 4 3 75%  
No Longer a Member
Wedi'i ddisodil ar y canlynol YN YSTOD Y Flwyddyn Dinesig  Nifer y cyfarfodydd a gynhaliwyd tra bod Aelod Presennol % Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Apeliadau (tan 6 Mehefin)  0      

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd mewn Blynyddoedd Trefol Blaenorol

 

 

 

Cofrestr Diddordebau

 

 

Ward: Illtyd