Cost of Living Support Icon

Cofrestr Buddiannau'r Aelodau

Mae Deddf Democratiaeth Llywodraeth Leol (Cymru) 2013 yn cynnwys darpariaeth sy'n ei gwneud yn ofynnol i gynghorau gyhoeddi yn electronig y Gofrestr o Fuddiannau Aelodau.

 

Cofrestr Buddiannau'r Aelodau