Cofrestr Buddiannau'r Aelodau

Mae Deddf Democratiaeth Llywodraeth Leol (Cymru) 2013 yn cynnwys darpariaeth sy'n ei gwneud yn ofynnol i gynghorau gyhoeddi yn electronig y Gofrestr o Fuddiannau Aelodau.

 

Cofrestr Buddiannau'r Aelodau

 

 

 

Newid Buddiannau Aelodau   

Yn ogystal â darparu Cofrestr Buddiannau cychwynnol, os bydd y rhain yn newid yn ystod y flwyddyn, mae'n ofynnol i Gynghorwyr gyflwyno Ffurflen Newid Diddordeb.