Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon
Perry, Ian

Ian A.N. Perry

 

Cyfeiriad:

c/o Cyngor Bro Morgannwg

Swyddfeydd Dinesig

Heol Holton

Barri

CF63 4RU

 

  • 07927 588943

Plaid:

Annibynnol 

 

Swyddogaethau yn y Cyngor

Pwyllgor Adolygu Taliadau Tai Yn Ôl Disgresiwn

Fforwm Ymgynghorol Cydraddoldeb

Pwyllgor Craffu’r Amgylchedd ac Adfywio (Is-gadeirydd)

Pwyllgor Cynllunio

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2023 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2024)

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2023Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol%PresennolYmddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol)        
Adolygu Taliadau Tai Yn Ôl Disgresiwn        
Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio)        
Cynllunio        

 

 

Cofrestr Buddiant 

2022-23

Ward: Sain Nicolas a Llancarfan