Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon
Perry, Ian

Ian A.N. Perry

 

Cyfeiriad:

c/o Cyngor Bro Morgannwg

Swyddfeydd Dinesig

Heol Holton

Barri

CF63 4RU

 

  • 07927 588943

Plaid:

Annibynnol 

 

Swyddogaethau yn y Cyngor

Fforwm Ymgynghorol Cydraddoldeb

Pwyllgor Craffu’r Amgylchedd ac Adfywio

Pwyllgor Adolygu Taliadau Tai Yn Ôl Disgresiwn

Pwyllgor Cynllunio

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 23 Mai 2022 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2023)

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 23 Mai 2022Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol%PresennolYmddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 5 4

80%

1 *
Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio) 5 5 100%  
Adolygu Taliadau Tai Yn Ôl Disgresiwn        
Cynllunio 7 7 100%  

 

* Mynychu cyfarfod y Cyngor o bell ac roedd anawsterau technegol wedi effeithio arno ac felly ni allai gymryd rhan gan na ellid ei weld na'i glywed

 

Cofrestr Buddiant 

2022-23

Ward: Sain Nicolas a Llancarfan