Cost of Living Support Icon
Perry, Ian

Ian A.N. Perry

 

Cyfeiriad:

c/o Cyngor Bro Morgannwg

Swyddfeydd Dinesig

Heol Holton

Barri

CF63 4RU

 

  • 07927 588943

Plaid:

Annibynnol 

 

Swyddogaethau yn y Cyngor

Pwyllgor Adolygu Taliadau Tai Yn Ôl Disgresiwn

Fforwm Ymgynghorol Cydraddoldeb

Pwyllgor Cynllunio

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2024 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 7 Mai 2025)

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2024Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol%PresennolYmddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol)        
Adolygu Taliadau Tai Yn Ôl Disgresiwn        
Cynllunio        

 

 

Not a Member but Present
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol 
   

Presenoldeb Blaenorol mewn Cyfarfodydd

Mai 2023 - Mai 2024

Mai 2022 - Mai 2023

Cofrestr Buddiant 

2022-23

Ward: Sain Nicolas a Llancarfan