Cost of Living Support Icon

  Hooper, Mark

Mark J. Hooper 

Cyfeiriad: 

c/o Cyngor Bro Morgannwg

Swyddfeydd Dinesig

Heol Holton

Barri

CF63 4RU

 

  • 07927 588929

Plaid:

Plaid Cymru - The Party of Wales

 Plaid-Cymru Party of Wales logo

 

Swyddogaethau yn y Cyngor

Pwyllgor Craffu’r Amgylchedd ac Adfywio

Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Pwyllgor Deddf Ystâd Yr Eglwys Yng Nghymru

 

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd 

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2023 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2024)

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2023Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %PresennolYmddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 3 3 100%  
Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio) 5 5 100%  
Llywodraethu ac Archwilio 4 4 100%  
Deddf Ystâd Yr Eglwys Yng Nghymru 2 2 100%  

 

Not a Member but Present
 Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y CyfarfodPresennol 
Safonau  1

Presenoldeb Blaenorol mewn Cyfarfodydd

Mai 2022 - Mai 2023

Cofrestr Buddiant

2022-23 

Newid Buddiannau

2023-24

 

Ward: Baruc