Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon

 Gilligan, Wendy

Wendy Gilligan

 

Cyfeiriad: 

c/o Cyngor Bro Morgannwg

Swyddfeydd Dinesig

Heol Holton

Barri

CF63 4RU

 

  • 07927 588968

Plaid:

Llafur CymruLabour-rose logo

 

 

Swyddogaethau yn y Cyngor

Pwyllgor Apeliadau

Pwyllgor Cyswllt Cymunedol

Pwyllgor Craffu Dysgu a Diwylliant

Pwyllgor Cynllunio

 

 

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

O'r Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2023 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2024

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2023Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol)  1  1 100%   
Apeliadau        
Cyswllt Cymunedol        
Craffu (Dysgu a Diwylliant)  1 100%   
Cynllunio 100%   
Not a Member but Present
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol 
   

Cofrestr Buddiant

Newid Buddiannau

2022-23

 

Ward: Sili