Wilkinson, Margaret

Margaret R. Wilkinson

 

Cyfeiriad: 

26 Aberaeron Close

Gibbonsdown

Y Barri

CF62 9BT


 

  • 07720 063569

Plaid:

Llafur Cymru

 Labour-rose logo

Swyddogaethau yn y Cyngor

  • Aelod Cabinet dros Dai a Gwasanaethau Adeiladau

  • Pwyllgor Cynllunio

  • Pwyllgor Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus

  • Pwyllgor Trwyddedu Statudol

Cyrff Allanol

  • Consortiwm Awdurdodau Lleol yng Nghymru

  • Diogelu'r Amgylchedd y DU

  • Pwyllgor Cydeithredol Rhanbarthol Cefnogi Pobl

  • Cymorth i Ddioddefwyr Bro Morgannwg

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 14 Medi 2020 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2021)

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 14 Medi 2020Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 5 5 100%  
Cabinet 16 16 100%  
Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus 4 4 100%  
Trwyddedu Statudol 1 1 100%  
Cynllunio 8 7 88% 1
Not a Member but Present at Meeting
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol 
Craffu (Cartrefi a Chymunedau)  1

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd mewn Blynyddoedd Trefol Blaenorol

 

Cofrestr Diddordebau

Newid Buddiannau

Adroddiadau Blynddol

Ward: Gibbonsdown