Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon
Wilkinson, Margaret

Margaret R. Wilkinson

 

Cyfeiriad: 

c/o Cyngor Bro Morgannwg

Swyddfeydd Dinesig

Heol Holton

Barri

CF63 4RU

 

  • 07927 588979

Plaid:

Llafur Cymru

 Labour-rose logo

Swyddogaethau yn y Cyngor

 

Aelod Cabinet dros Tai Secor Cyhoeddus a Chynnwys Tenantiaid

 

Panel Ymgynghorol Llywodraethwyr Awdurdodau Lleol

Pwyllgor Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus

Pwyllgor Trwyddedu Statudol

Cyrff Allanol

Pwyllgor Cydweithredol Rhanbarthol - Cefnogi Pobl 

Cymorth i Ddioddefwyr Bro Morgannwg

Cyngor Diogelwch Cartref Cymru

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 23 Mai 2022 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2023)

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 23 Mai 2022Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 7 5 71% 2
Cabinet 17 11 65% 6
Trwyddedu - Diogelwch Cyhoeddus 2 1 50% 1
Trwyddedu - Statudol        
Not a Member but Present
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol 
Craffu (Cartrefi a Chymunedau Diogel)  1

Cofrestr Buddiant

2022-23

 

 

Ward: Gibbonsdown