Wilkinson, Margaret

Margaret R. Wilkinson

 

Cyfeiriad: 

26 Aberaeron Close

Gibbonsdown

Y Barri

CF62 9BT


 

  • 07720 063569

Plaid:

Llafur Cymru

 Labour-rose logo

Swyddogaethau yn y Cyngor

  • Aelod Cabinet dros Dai a Gwasanaethau Adeiladau

  • Penodi Panel Cynghori Llywodraethwyr Awdurdodau Lleol

  • Pwyllgor Cynllunio (tan 15 Medi 2021)

  • Pwyllgor Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus

  • Pwyllgor Trwyddedu Statudol

Cyrff Allanol

  • Consortiwm Awdurdodau Lleol yng Nghymru

  • Diogelu'r Amgylchedd y DU

  • Pwyllgor Cydeithredol Rhanbarthol Cefnogi Pobl

  • Cymorth i Ddioddefwyr Bro Morgannwg

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2021 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 23 Mai 2022)

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2021Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 2 2 100%  
Cabinet 6 6 100%  
Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus 2 2 100%  
Trwyddedu Statudol 1 1 100%  
meeting attendance
Wedi'i ddisodil ar y canlynol YN YSTOD Y Flwyddyn Dinesig  Nifer y cyfarfodydd a gynhaliwyd tra bod Aelod Presennol % Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb

Cynllunio 

(tan 15 Medi 2021)

4 4  100%  

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd mewn Blynyddoedd Trefol Blaenorol

 

Cofrestr Buddiant

Newid Buddiant

Adroddiadau Blynddol

Ward: Gibbonsdown