Birch, Rhiannon

Rhiannon Birch

 

Cyfeiriad:

c/o Cyngor Bro Morgannwg

Swyddfeydd Dinesig

Heol Holton

Y Barri

CF63 4RU

 

  • 07720 063539

Plaid:

Llafur Cymru

 Labour-rose logo

Swyddogaethau yn y Cyngor

  • Dirprwy Faer Bro Morgannwg
  • Pwyllgor Cyswllt Cymunedol (Is-Gadeirydd)
  • Pwyllgor Craffu Dysgu a Diwylliant (Is-Gadeiydd)
  • Pwyllgor Cynllunio 
  • Pwyllgor Safonau 
  • Pwyllgor Penodiadau: Pwyllgor Safonau  
  • Pwyllgor Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol (Cadeirydd)

Cyrff Allanol

  • Gwasanaethau Gwifoddol Morgannwg

 

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2021 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 23 Mai 2022) 

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2021Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 4 4 100%  
Cyswllt Cymunedol 1 1 100%  
Craffu (Dysgu a Diwylliant) 5 5 100%  
Cynllunio 6 6 100%  
Safonau  3 2 67% 1
Penodiadau: Pwyllgor Safonau         
Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol 1 1 100%  

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd mewn Blynyddoedd Trefol Blaenorol 

 

Cofrestr Buddiant

 

Newid Buddiant

Ward: Cornerswell