Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon
Birch, Rhiannon

Rhiannon Birch

 

Cyfeiriad:

c/o Cyngor Bro Morgannwg

Swyddfeydd Dinesig

Heol Holton

Y Barri

CF63 4RU

 

  • 07927 588982

Plaid:

Llafur Cymru

 Labour-rose logo

Swyddogaethau yn y Cyngor

Aelod Cabinet dros Addysg, y Celfyddydau a’r Gymraeg

 

Panel Ymgynghorol Llywodraethwyr Awdurdodau Lleol (Cadeirydd)

Cydbwyllgor Gwasanaeth Addysg ar y Cyd Consortiwm Canolbarth y De

Pwyllgor Cyswllt Cymunedol

Pwyllgor Cynllunio (Hyd 13 Rhagfyr 2022)

Pwyllgor Safonau

Pwyllgor Penodiadau: Pwyllgor Safonau

Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol (Cadeirydd)

 

Cyrff Allanol

Addysg Oedolion Cymru

Cyngor Llyfrau Cymru

Bwrdd Llywodraethwyr Coleg Caerdydd a'r Fro

Cyd-Bwyllgor Addysg y Consortiwm Canolg y De

Cyd-Bwyllgor Archifau Morgannwg

Gwasanaethau Gwifoddol Morgannwg

Bwrdd Cynnal Disgyblion a Chynhwysiant Cymdeithasol

Bwrdd Cyfarwyddwyr CBAC

 

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 23 Mai 2022 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2023) 

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 23 Mai 2021Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 7 7 100%  
Cabinet 17 17 100%  
Cyswllt Cymunedol 2 2 100%  
Safonau 5 3 60% 2
Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol 1 1 100%  
Replaced on Committee during the Municipal Year
Disodlwyd ar y Canlynol YN YSTOD Blwyddyn y Cyngor Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd yma Presennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb 

Cynllunio

(Hyd at 13 Rhagfyr 2022)

6 6 100%  
Not a Member but Present
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol 
Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol) 1
Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio) 1
Craffu (Cartrefi a Chymunedau Diogel) 1
Craffu (Dysgu a Diwylliant)  6

Cofrestr Buddiant

2022-23

 

 

 

Ward: Cornerswell