Cost of Living Support Icon
Birch, Rhiannon

Rhiannon Birch

 

Cyfeiriad:

c/o Cyngor Bro Morgannwg

Swyddfeydd Dinesig

Heol Holton

Y Barri

CF63 4RU

 

  • 07927 588982

Plaid:

Llafur Cymru

 Labour-rose logo

Swyddogaethau yn y Cyngor

Aelod Cabinet dros Addysg, y Celfyddydau a’r Gymraeg

 

Panel Ymgynghorol Llywodraethwyr Awdurdodau Lleol (Cadeirydd)

Cydbwyllgor Gwasanaeth Addysg ar y Cyd Consortiwm Canolbarth y De

Pwyllgor Cyswllt Cymunedol (Cadeirydd)

Pwyllgor Safonau

Pwyllgor Penodiadau Pwyllgor Safonau

Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol (Cadeirydd)

 

Cyrff Allanol

Addysg Oedolion Cymru

Cyngor Llyfrau Cymru

Bwrdd Llywodraethwyr Coleg Caerdydd a'r Fro

Cyd-Bwyllgor Addysg y Consortiwm Canolg y De

Cyd-Bwyllgor Archifau Morgannwg

Gwasanaethau Gwifoddol Morgannwg

Bwrdd Cynnal Disgyblion a Chynhwysiant Cymdeithasol

Bwrdd Cyfarwyddwyr CBAC

 

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2024 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 7 Mai 2025) 

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2024Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 1 1 100%  
Cabinet 1 1 100%  
Cyswllt Cymunedol 1 1 100%  
Safonau        
Pwyllgor Penodiadau Pwyllgor Safonau        
Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol        
Not a Member but Present
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol 
   

Presenoldeb Blaenorol mewn Cyfarfodydd

Mai 2023 - Mai 2024 

Mai 2022 - Mai 2023

Cofrestr Buddiant

2022-23

 

Ward: Cornerswell