Cost of Living Support Icon
Haines, Stephen

Stephen J. Haines 

Cyfeiriad:

c/o Cyngor Bro Morgannwg

Swyddfeydd Dinesig

Heol Holton

Barri

CF63 4RU

 

  • 07927 588922

Plaid:

Ceidwadwyr Cymru 

Conservatives-logo

 

Pwyllgor Apeliadau

Pwyllgor Cyswllt Cymunedol

Fforwm Ymgynghorol Cydraddoldeb

Pwyllgor Craffu Cartrefi a Chymunedau Diogel 

Pwyllgor Craffu Dysgu a Diwylliant

 

 

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2024 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 7 Mai 2025) 

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2024Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 1  1 100%  
Apeliadau         
Cyswllt Cymunedol 1 1 100%  
Craffu (Cartrefi a Chymunedau Diogel)  2 2 100%  
Craffu (Dysgu a Diwylliant) 1 1 100%  
Not a Member but Present
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol 
 Cynllunio 1
Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio) 1

Presenoldeb Blaenorol mewn Cyfarfodydd

Mai 2023 - Mai 2024

Mai 2022 - Mai 2023

Cofrestr Buddiant

2022-23

 

Ward: Sain Tathan