Cost of Living Support Icon
Haines, Stephen

Stephen J. Haines 

Cyfeiriad:

c/o Cyngor Bro Morgannwg

Swyddfeydd Dinesig

Heol Holton

Barri

CF63 4RU

 

  • 07927 588922

Plaid:

Ceidwadwyr Cymru 

Conservatives-logo

 

Pwyllgor Apeliadau

Pwyllgor Cyswllt Cymunedol

Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol

Pwyllgor Craffu Cartrefi a Chymunedau Diogel (O 11 Medi)

Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd (Is-gadeirydd)

Is-bwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

Fforwm Ymgynghorol Cydraddoldeb

 

 

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2023 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2024) 

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2023Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 10 9 90% 1
Apeliadau         
Cyswllt Cymunedol 3 2 67% 1
Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol) 11 9 82% 2
Gwasanaethau Democrataidd 2 1 50% 1
Appointed during Municipal Year
Penodwyd i'r canlynol YN YSTOD Blwyddyn y Cyngor Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd yma Presennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb 

Craffu (Cartrefi a Chymunedau Diogel)

[O 11 Medi] 

6 5 83% 1
Not a Member but Present
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol 
Craffu (Dysgu a Diwylliant) 

Presenoldeb Blaenorol mewn Cyfarfodydd

Mai 2022 - Mai 2023

Cofrestr Buddiant

2022-23

 

Ward: Sain Tathan