Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon
Haines, Stephen

Stephen J. Haines 

Cyfeiriad:

c/o Cyngor Bro Morgannwg

Swyddfeydd Dinesig

Heol Holton

Barri

CF63 4RU

 

  • 07927 588922

Plaid:

Ceidwadwyr Cymru 

Conservatives-logo

 

Pwyllgor Apeliadau

Pwyllgor Cyswllt Cymunedol

Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol

Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd (Is-gadeirydd)

Is-bwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

Fforwm Ymgynghorol Cydraddoldeb

 

 

 

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 23 Mai 2022 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2023) 

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 23 Mai 2022Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 5 4 80% 1
Apeliadau         
Cyswllt Cymunedol 2 2 100%  
Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol) 5 4 80% 1
Gwasanaethau Democrataidd 2 2 100%  
Not a Member but Present
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol 
Cabinet 1
Cynllunio  1

Cofrestr Buddiant

2022-23

 

Ward: Sain Tathan