Cost of Living Support Icon
Buckley, Ian

Ian Buckley

 

Cyfeiriad: 

c/o Cyngor Bro Morgannwg

Swyddfeydd Dinesig

Heol Holton

Barri

CF63 4RU

 

  • 07927 588918

Plaid:

Llafur CymruLabour-rose logo

 

 

Swyddogaethau yn y Cyngor

Pwyllgor Apeliadau (Cadeirydd)

Pwyllgor Craffu Bwy Yn Iach a Gofal Cymdeithasol

Pwyllgor Cynllunio 

Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol (Is-gadeirydd)

Cyrff Allanol

Awdurdod Tan ac Achub De Cymru

Hyrwyddwr

Cyn-filwyr

 

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd 

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2024 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 7 Mai 2025)

 

Attendance at Meetings

Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2024Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb

Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol)

1

1 100%  

Apeliadau

       
Craffu Bwy Yn Iach a Gofal Cymdeithasol 2 1 50% 1
Cynllunio  1 100%   
Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol        
Not a Member but Present
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol 
Llywodraethu ac Archwilio  1
Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio) 1

Presenoldeb Blaenorol mewn Cyfarfodydd

Mai 2023 - Mai 2024

Mai 2022 - Mai 2023

 

Cofrestr Buddiant 

2022-23

Newid Buddiannau

2023-24

2022-23

 

 

 

Ward: Cornerswell