Cost of Living Support Icon
Buckley, Ian

Ian Buckley

 

Cyfeiriad: 

c/o Cyngor Bro Morgannwg

Swyddfeydd Dinesig

Heol Holton

Barri

CF63 4RU

 

  • 07927 588918

Plaid:

Llafur CymruLabour-rose logo

 

 

Swyddogaethau yn y Cyngor

Pwyllgor Apeliadau (Cadeirydd)

Pwyllgor Craffu Bwy Yn Iach a Gofal Cymdeithasol

Pwyllgor Cynllunio 

Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol

Cyrff Allanol

Awdurdod Tan ac Achub De Cymru

Hyrwyddwr

Lles Meddyliol

Cyn-filwyr

 

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd 

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2023 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2024)

 

Attendance at Meetings

Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2023Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb

Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol)

9

8 89% 1

Apeliadau

       
Craffu Bwy Yn Iach a Gofal Cymdeithasol 8 4 50% 4
Cynllunio 7 6 86% 1
Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol 3 2 67% 1
Not a Member but Present
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol 
Cabinet 3
Llywodraethu ac Archwilio 1
Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio)  1
Craffu (Cartrefi a Chymunedau Diogel) 2

Presenoldeb Blaenorol mewn Cyfarfodydd

Mai 2022 - Mai 2023

 

Cofrestr Buddiant 

2022-23

Newid Buddiannau

2022-23

 

 

 

Ward: Cornerswell