Buckley, Ian

Ian Buckley

 

Cyfeiriad: 

c/o Cyngor Bro Morgannwg

Swyddfeydd Dinesig

Heol Holton

Barri

CF63 4RU

 

  • 07927 588918

Plaid:

Llafur CymruLabour-rose logo

 

 

Swyddogaethau yn y Cyngor

Pwyllgor Apeliadau

Pwyllgor Craffu'r Amgylchedd ac Adfywio

Pwyllgor Craffu Tai a Chymunedau Diogel

Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol

Cyrff Allanol

Awdurdod Tan ac Achub De Cymru

Hyrwyddwr

Lles Meddyliol

Cyn-filwyr

 

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd 

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 23 Mai 2022 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2023)

 

Attendance at Meetings

Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 23 Mai 2022Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb

Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol)

2

2 100%  

Apeliadau

       
Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio) 2 2 100%  
Craffu (Cartrefi a Chymunedau Diogel) 2 1 50% 1
Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol        
Not a Member but Present
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol 
Cabinet 2
Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol) 1
Cyswllt Cymunedol 1
Deddf Ystad yr Eglwys Yng Nghymru 1

Cofrestr Buddiant 

2022-23

Newid Buddiannau

2022-23

 

 

 

Ward: Cornerswell