Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon
Buckley, Ian

Ian Buckley

 

Cyfeiriad: 

c/o Cyngor Bro Morgannwg

Swyddfeydd Dinesig

Heol Holton

Barri

CF63 4RU

 

  • 07927 588918

Plaid:

Llafur CymruLabour-rose logo

 

 

Swyddogaethau yn y Cyngor

Pwyllgor Apeliadau

Pwyllgor Craffu'r Amgylchedd ac Adfywio (hyd 13 Rhagfyr 2022)

Pwyllgor Craffu Tai a Chymunedau Diogel

Pwyllgor Cynllunio (o 13 Rhagfyr 2022)

Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol

Cyrff Allanol

Awdurdod Tan ac Achub De Cymru

Hyrwyddwr

Lles Meddyliol

Cyn-filwyr

 

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd 

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 23 Mai 2022 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2023)

 

Attendance at Meetings

Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 23 Mai 2022Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb

Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol)

7

6 86% 1

Apeliadau

       
Craffu (Cartrefi a Chymunedau Diogel) 8 5 63% 3
Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol 1 1 100%  
Appointed to the following DURING the Municipal Year
Penodwyd i'r canlynol YN YSTOD Blwyddyn y Cyngor Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd yma Presennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb 

Cynllunio

(O 13 Rhagfyr 2022)

 2 2 100%   
Replaced on Committee during the Municipal Year
Disodlwyd ar y Canlynol YN YSTOD Blwyddyn y Cyngor Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd yma Presennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb 

Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio)

(Hyd at 13 Rhagfyr 2022)

4 3 75%  1

Cofrestr Buddiant 

2022-23

Newid Buddiannau

2022-23

 

 

 

Ward: Cornerswell