Cost of Living Support Icon
Lynch-Wilson, Julie

Julie Lynch-Wilson

 

Cyfeiriad: 

c/o Cyngor Bro Morgannwg

Swyddfeydd Dinesig

Heol Holton

Y Barri

CF63 4RU

 

  • 07927 588940

Plaid:

Llafur CymruLabour-rose logo

 

Swyddogaethau yn y Cyngor

Pwyllgor Cyswllt Cymunedol

Pwyllgor Adolygu Taliadau Tai Yn Ôl Disgresiwn (Is-gadeirydd)

Grŵp Cynghori Arfordir Treftadaeth Morgannwg

Pwyllgor Craffu Byw’n Iach a Gofal  Cymdeithasol

Pwyllgor Craffu Dysgu a Diwylliant

Pwyllgor Ymddiriedolaeth

 

Cyrff Allanol

Cyd Bwyllgor Amlosgfa Llangrallo

Hyrwyddwr

Gofalwyr

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2024 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 7 Mai 2025)

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2024Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol)        
Cyswllt Cymunedol        
Adolygu Taliadau Tai Yn Ôl Disgresiwn        
Craffu (Bwy Yn Iach a Gofal Cymdeithasol)        
Craffu (Dysgu a Diwylliant)        
Ymddiriedolaeth        

Presenoldeb Blaenorol mewn Cyfarfodydd

Mai 2023 - Mai 2024

Mai 2022 - Mai 2023

Cofrestr Buddiant

Ward: Sain Tathan