Cost of Living Support Icon
Lynch-Wilson, Julie

Julie Lynch-Wilson

 

Cyfeiriad: 

c/o Cyngor Bro Morgannwg

Swyddfeydd Dinesig

Heol Holton

Y Barri

CF63 4RU

 

  • 07927 588940

Plaid:

Llafur CymruLabour-rose logo

 

Swyddogaethau yn y Cyngor

Pwyllgor Cyswllt Cymunedol

Pwyllgor Adolygu Taliadau Tai Yn Ôl Disgresiwn (Is-gadeirydd)

Grŵp Cynghori Arfordir Treftadaeth Morgannwg

Pwyllgor Craffu Byw’n Iach a Gofal  Cymdeithasol

Pwyllgor Craffu Dysgu a Diwylliant

Pwyllgor Ymddiriedolaeth

 

Cyrff Allanol

Cyd Bwyllgor Amlosgfa Llangrallo

Hyrwyddwr

Gwrthdlodi

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2023 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2024)

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2023Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 3 3 100%  
Cyswllt Cymunedol 2 0 0%  
Adolygu Taliadau Tai Yn Ôl Disgresiwn        
Craffu (Bwy Yn Iach a Gofal Cymdeithasol) 5 5 100%  
Craffu (Dysgu a Diwylliant) 5 5 100%  
Ymddiriedolaeth        

Cofrestr Buddiant

Ward: Sain Tathan