Cost of Living Support Icon
Protheroe, Jo

Joanna Protheroe

 

Cyfeiriad:

c/o Cyngor Bro Morgannwg

Swyddfeydd Dinesig

Heol Holton

Barri

CF63 4RU

  

 

Plaid:

Llafur CymruLabour-rose logo

 

Swyddogaethau yn y Cyngor

Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol (Cadeirydd)

Pwyllgor Craffu'r Amgylchedd ac Adfywio (o 03 Hydref 2023)

Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Panel Penodi Pwyllgor Safonau

Cyrff Allanol

Pwyllgor Rheoli Gwyl Bro Morgannwg

Neuadd Bentref Wick a Monknash

Hyrwyddwr

Gwerth Cymdeithasol

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2023 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2024)

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2023Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol 6 6 100%  
Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol) 6 6 100%  
Gwasanaethau Democrataidd 2 2 100%  
Llywodraethu ac Archwilio 5 5 100%  

 

Appointed during the year
Penodwyd i'r canlynol YN YSTOD Blwyddyn y Cyngor Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd ers y Penodwyd Presennol % Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb 

Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio)

(o 03 Hydref 2023) 

 2  2  100%  
Not a Member but Present
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol 
Cynllunio  2
Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio) 1

Presenoldeb Blaenorol mewn Cyfarfodydd

Mai 2022 - Mai 2023

Cofrestr Buddiant

2022-23 

 

Ward: Sant y Brid