Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon
Protheroe, Jo

Joanna Protheroe

 

Cyfeiriad:

c/o Cyngor Bro Morgannwg

Swyddfeydd Dinesig

Heol Holton

Barri

CF63 4RU

  

 

Plaid:

Llafur CymruLabour-rose logo

 

Swyddogaethau yn y Cyngor

Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol (Cadeirydd)

Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Panel Penodi Pwyllgor Safonau

Cyrff Allanol

Pwyllgor Rheoli Gwyl Bro Morgannwg

Neuadd Bentref Wick a Monknash

Hyrwyddwr

Gwerth Cymdeithasol

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 23 Mai 2022 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2023)

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 23 Mai 2022Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol 5 4 80% 1 *
Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol) 5 5 100%  
Gwasanaethau Democrataidd 2 2 100%  
Llywodraethu ac Archwilio 5 4 80% 1

 

* Mynychodd gyfarfod y Cyngor o bell ac roedd anawsterau technegol yn effeithio arni ac felly ni allai gymryd rhan gan na ellid ei gweld na’i chlywed

Cofrestr Buddiant

2022-23 

 

Ward: Sant y Brid