Cost of Living Support Icon
Protheroe, Jo

Joanna Protheroe

 

Cyfeiriad:

c/o Cyngor Bro Morgannwg

Swyddfeydd Dinesig

Heol Holton

Barri

CF63 4RU

  

 

Plaid:

Llafur CymruLabour-rose logo

 

Swyddogaethau yn y Cyngor

Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol (Cadeirydd)

Pwyllgor Craffu'r Amgylchedd ac Adfywio 

Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Panel Penodi Pwyllgor Safonau

Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol

Cyrff Allanol

Pwyllgor Rheoli Gwyl Bro Morgannwg

Neuadd Bentref Wick a Monknash

Hyrwyddwr

Gwledig

Gwerth Cymdeithasol

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2024 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 7 Mai 2025)

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2024Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol        
Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol)        
Gwasanaethau Democrataidd        
Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio)        
Llywodraethu ac Archwilio        
Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol        

 

Not a Member but Present
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol 
   

Presenoldeb Blaenorol mewn Cyfarfodydd

Mai 2023 - Mai 2024

Mai 2022 - Mai 2023

Cofrestr Buddiant

2022-23 

 

Ward: Sant y Brid