Cost of Living Support Icon
Goodjohn, Emma

Emma J. Goodjohn

 

Cyfeiriad:   

c/o Cyngor Bro Morgannwg

Swyddfeydd Dinesig

Heol Holton

Barri

CF63 4RU

 

  • 07927 588963

Plaid:

Llafur Cymru Labour-rose logo

 

Swyddogaethau yn y Cyngor

Grŵp Cynghori Arfordir Treftadaeth Morgannwg (Is-gadeirydd)

Pwyllgor Craffu Dysgu a Diwylliant

Cyrff Allanol

Pwyllgor Rheolaeth YMCA Barri

 

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2024 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 7 Mai 2025) 

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2024Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol%Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb 
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol)        
Craffu (Dysgu a Diwylliant)        
Not a Member but Present
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod   Presennol
   

Presenoldeb Blaenorol mewn Cyfarfodydd

Mai 2023 - Mai 2024

Mai 2022 - Mai 2023

Adroddiadau Blynyddol

2022-2023

Cofrestr Buddiant

2022-23 

 

Newid Buddiannau

2022-23

 

Ward: Dyfan