Lwfansau aelodau

Mae pob aelod yn derbyn lwfans sylfaenol, a mae nifer o aelodau hefyd yn derbyn lwfans arbennig am gyfrifoldebau neilltuol (SRA).

 

Bob blwyddyn rydyn ni'n cyhoeddi manylion y lwfansau a dalwyd i’n haelodau yn ystod y flwyddyn flaenorol (wele isod).