Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon

Franks, Chris  

Christopher P. Franks 

Cyfeiriad: 

c/o Cyngor Bro Morgannwg

Swyddfeydd Dinesig

Heol Holton

Barri

CF63 4RU  

  

  • 07725 497423

Plaid

Plaid Cymru - The Party of Wales

 Plaid-Cymru Party of Wales logo

 

Swyddogaethau yn y Cyngor

Grŵp Cynghori Arfordir Treftadaeth Morgannwg 

Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol

Pwyllgor Trwyddedu DiogelwchCyhoeddus

Pwyllgor Trwyddedu Statudol

Pwyllgor Safonau

Pwyllgor Penodiadau: Pwyllgor Safonau

 

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd 

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 23 Mai 2022 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2023)

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 23 Mai 2022Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %PresennolYmddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 5 5 100%  
Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol) 5 5 100%  
Trwyddedu - Diogelwch Cyhoeddus

1

1 100%  
Trwyddedu - Statudol        
Safonau 4 4 100%  

Pwyllgor Penodiadau: Pwyllgor Safonau

       

 

Not a Member but Present
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod  Presennol
Cyswllt Cymunedol  1
Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio)  2
Craffu (Dysgu a Diwylliant) 1
Cynllunio 3

Cofrestr Buddiant

2022-23 

 

 

 

 

Ward: Dinas Powys