Cost of Living Support Icon

Hodges, Nic

Nic P. Hodges

 

Cyfeiriad: 

c/o Cyngor Bro Morgannwg

Swyddfeydd Dinesig

Heol Holton

Barri

CF63 4RU

 

  • 07720 063536

Plaid:

Plaid Cymru

 Plaid-Cymru Party of Wales logo

Swyddogaethau yn y Cyngor

Pwyllgor Cyswllt Cymunedol

Pwyllgor Craffu Dysgu a Diwylliant

Pwyllgor Cynllunio

Is-Bwyllgor Cynllunio (Hawliau Tramwy Cyhoeddus)

Panel Penodi Pwyllgor Safonau

Cyrff Allanol

Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol (CYSAG) 

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2023 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2024)   

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2023Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 6 6 100%  
Cyswllt Cymunedol 2 2 100%  
Craffu (Dysgu a Diwylliant) 6 5 83%  
Cynllunio 6 6 100%  
Hawliau Tramwy Cyhoeddus 1 1 100%  

Presenoldeb Blaenorol mewn Cyfarfodydd

Mai 2022 - Mai 2023

Cofrestr Buddiant

2022-23

 

Ward: Baruc