Hodges, Nic

Nic P. Hodges

 

Cyfeiriad: 

19 Romilly Road

Y Barri

CF62 6AZ

 

  • 07720 063522

Plaid:

Plaid Cymru

 Plaid-Cymru Party of Wales logo

Swyddogaethau yn y Cyngor

  • Penodi Panel Ymgynghorol Llywodraethwyr yr Awdurdod Lleol
  • Pwyllgor Cyswllt Cymunedol
  • Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd
  • Pwyllgor Craffu Dysgu a Diwylliant
  • Pwyllgor Cynllunio
  • Panel Penodi'r Pwyllgor Safonau

Cynrychiolydd Cyngor ar Gyrff Allanol

  • Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol (CYSAG)

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 9 Mai 2018 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2019)   

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar  9 Mai 2018Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 8 8 100%  
Cyswllt Cymunedol 4 4 100%  
Gwasanaethau Democrataidd 2 2 100%  
Craffu (Dysgu a Diwylliant) 12 12 100%   
Cynllunio 12 12 100%  
Present but not a Member
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y CyfarfodPresennol
Cabinet 7
Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio)  4

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd mewn Blynyddoedd Trefol Blaenorol

 

 

 

Cofrestr Diddordebau

 

Ward: Baruc