Cost of Living Support Icon
Goodjohn,

Ewan Goodjohn

 

Cyfeiriad: 

c/o Cyngor Bro Morgannwg

Swyddfeydd Dinesig

Heol Holton

Barri

CF63 4RU 

  • 07927 588917

Plaid:

Llafur CymruLabour-rose logo

 

Swyddogaethau yn y Cyngor

Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol (Is-gadeirydd)

Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

Is-bwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Pwyllgor Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus

Pwyllgor Trwyddedu Statudol

Hyrwyddwr

Ieuenctid

 

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2023 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2024) 

 

Not a Member of the Committee

Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2023
Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd yma
Presennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb  

Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol)

10

10 100%  

Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol)

11 11 100%  
Gwasanaethau Democrataidd 2 2 100%  
Llywodraethu ac Archwilio 8 8 100%  
Trwyddedu - Diogelwch Cyhoeddus 6 6 100%  
Trwyddedu - Statudol        

 

Not a Member but Present
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol 
Cabinet  6
Cynllunio 2
Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio) 1
Craffu (Byw Yn Iach a Gofal Cymdeithasol) 2
Craffu (Cartrefi a Chymunedau Diogel) 4
Craffu (Dysgu a Diwylliant) 4

Presenoldeb Blaenorol mewn Cyfarfodydd

Mai 2022 - Mai 2023

Adroddiadau Blynyddol

2022-2023

Cofrestr Buddiant

2022-23

 


 

Ward: Cadog