Cost of Living Support Icon
Goodjohn,

Ewan Goodjohn

 

Cyfeiriad: 

c/o Cyngor Bro Morgannwg

Swyddfeydd Dinesig

Heol Holton

Barri

CF63 4RU 

  • 07927 588917

Plaid:

Llafur CymruLabour-rose logo

 

Swyddogaethau yn y Cyngor

Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol (Is-gaderiydd)

Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

Is-bwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Pwyllgor Craffu Dysgu a Diwylliant

Pwyllgor Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus

Pwyllgor Trwyddedu Statudol

Cyrff Allanol

Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol (CYSAG)

 

 

Hyrwyddwr

Ieuenctid

 

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2024 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 7 Mai 2025) 

 

Not a Member of the Committee

Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2024
Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd yma
Presennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb  

Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol)

1

1 100%  

Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol)

2 2 100%  
Gwasanaethau Democrataidd        
Llywodraethu ac Archwilio 2 2 100%  
Craffu (Dysgu a Diwylliant) 1 1 100%  
Trwyddedu - Diogelwch Cyhoeddus 2 2 100%  
Trwyddedu - Statudol        

 

Not a Member but Present
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol 
   

Presenoldeb Blaenorol mewn Cyfarfodydd

Mai 2023 - Mai 2024

Mai 2022 - Mai 2023

Adroddiadau Blynyddol

2022-2023

Cofrestr Buddiant

2022-23

 

Newid Buddiannau

2024-25

Ward: Cadog