Goodjohn,

Ewan Goodjohn

 

Cyfeiriad: 

c/o Cyngor Bro Morgannwg

Swyddfeydd Dinesig

Heol Holton

Barri

CF63 4RU 

  • 07927 588917

Plaid:

Llafur CymruLabour-rose logo

 

Swyddogaethau yn y Cyngor

Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol

Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

Is-bwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Pwyllgor Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus

Pwyllgor Trwyddedu Statudol

Hyrwyddwr

Ieuenctid

 

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 23 Mai 2022 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2023) 

 

Not a Member of the Committee

Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 23 Mai 2022
Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd yma
Presennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb  

Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol)

2

2 100%  

Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol)

2 2 100%  
Gwasanaethau Democrataidd 1 1 100%  
Llywodraethu ac Archwilio 2 2 100%  
Trwyddedu - Diogelwch Cyhoeddus 1 1 100%  
Trwyddedu - Statudol        

Cofrestr Buddiant

2022-23

 


 

Ward: Cadog