Cost of Living Support Icon

 Cowpe, Marianne 

C. Marianne Cowpe 

Cyfeiriad: 

c/o Cyngor Bro Morgannwg

Swyddfeydd Dinesig

Heol Holton

Barri

CF63 4RU 

 

  • 07927 588961

Plaid:

Plaid Cymru - The Party of Wales

 Plaid-Cymru Party of Wales logo

 

Swyddogaethau yn y Cyngor 

Pwyllgor Craffu Byw’n Iach a Gofal Cymdeithasol

Pwyllgor Ymchwilio

Fforwm Ymgynghorol ar y Cyd

Pwyllgor Cynllunio

 

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2024 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 7 Mai 2025)

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2024Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd yma Presennol%Presennol  Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol)        
Craffu (Bwy Yn Iach a Gofal Cymdeithasol)        
Ymchwilio        
Cynllunio        

 

Not a Member but Present
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod  Presennol 
   

Presenoldeb Blaenorol mewn Cyfarfodydd

Mai 2023 - Mai 2024

Mai 2022 - Mai 2023

 

Adroddiadau Blynyddol

2022-2023

 

Cofrestr Buddiant

2022-23

Newid Buddiannau

2022-23 (Rhagfyr 2022)

2022-23 (Mawrth 2023)

 

Ward: Dinas Powys