Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon

 Cowpe, Marianne 

C. Marianne Cowpe 

Cyfeiriad: 

c/o Cyngor Bro Morgannwg

Swyddfeydd Dinesig

Heol Holton

Barri

CF63 4RU 

 

  • 07927 588961

Plaid:

Plaid Cymru - The Party of Wales

 Plaid-Cymru Party of Wales logo

 

Swyddogaethau yn y Cyngor 

Pwyllgor Craffu Byw’n Iach a Gofal Cymdeithasol

Pwyllgor Ymchwilio

Fforwm Ymgynghorol ar y Cyd

Pwyllgor Cynllunio

 

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 23 Mai 2022 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2023)

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 23 Mai 2022Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd yma Presennol%Presennol  Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 5 4 80% 1
Craffu (Bwy Yn Iach a Gofal Cymdeithasol) 6 6 100%  
Ymchwilio        
Cynllunio 7 6 86% 1

 

Cofrestr Buddiant

2022-23

 

Newid Buddiannau

2022-23

 

 

Ward: Dinas Powys